+34 971259860
II Jornades de Recerca i Innovació
Seminari internacional: Prevenir l'abandonament educatiu...
25 de novembre. Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
<a href="http://irie.uib.cat/serveis/fi/fipdi.html#pid-i-seminaris">Resolució de Convocatòries</a>

1 2 3 4

Notícies destacades

 

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

Cursos disenyats per a la millora docent i investigadora del personal docent i investigador. Podreu trobar-hi cursos amb matrícula oberta o aquells que ja han finalitzat i que podreu consultar per al vostre autoaprenentatge.

Formació 1r semestre 2018

Pla de formació específic PDI 2018

Instruccions per soŀlicitar la inscripció als cursos del pla de formació per al PDI: Dintre de la UIBdigital heu d'anar a l'opció: Gestions i serveis, després a Tràmits i seleccionar Soŀlicituds. Finalment, heu de seleccionar soŀlicituds disponibles i emplenar la soŀlicitud de Formació que hi ha dintre de Recursos Humans.
 

 
 Innovació Docent 

 

  Suport a la recerca 

 

 Teleeducació i TIC 

 

 Llengües 

 

* Als cursos d’anglès s’hi accedirà a través d’una prova de nivell. Podeu matricular-vos-hi a través d’UIB-Digital. La prova serà  el dia 1 de desembre de 2017, de les 11 a les 13 hores. S’adjudicaran els nivells en funció dels resultats d’aquesta prova. Les persones que tenguin un certificat de nivell d'anglès o acreditació reconeguda han d'enviar un missatge a pla.formació@uib.cat, abans del 30 de novembre.


 

 Gestió, Salut Laboral i Cooperació 

 

 

Activitats de transferència
 

Formació Postgrau

Activitats de formació

Xarxes

Especialistes, Experts i Màsters Universitaris, a més de títols propis resultat de la transferència dels grups de recerca adscrits a l'IRIE.

 

Cursos, jornades i conferències adreçats a docents i a altres professionals que desenvolupen funcions relacionades amb l'educació i la formació que neixen de la recerca dels grups de l'IRIE. Xarxes associades a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), que dóna suport i facilita l'assessorament mitjançant activitats de transferència del coneixement i de suport a la innovació, a través de la cooperació amb els grups de recerca del propi institut.

Accediu a Formació de postgrau [+]

Accediu a activitats de formació [+]

Accediu a Xarxes [+]

 

[Form XICC not found!]

 Tècniques d'observació en l'àmbit de la recerca social i educativa

     


 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dates i horari: divendres, 13 de novembre de 215, de 16 a 20 hores i dissabte, 14, de 9 a 13 hores

Durada: 8 hores

Modalitat: presencial (seu universitària de Menorca)

Destinataris: professorat de tots els nivells educatius i investigadors de l’IRIE

Objectius

- Conèixer les característiques de l'observació com a tècnica de recollida de dades en un procés de recerca i/o innovació.

- Conèixer i saber dissenyar la tècnica del registre de la informació complementària als processos observacionals.

- Valorar críticament les possibilitats i els límits de l'observació com a tècnica qualitativa per a l’anàlisi i la sistematització de la pràctica socioeducativa.

- Introduir en les nocions bàsiques, els models de procés i els procediments informàtics pel procés de l’anàlisi de dades qualitatives.

Continguts

- Les tècniques d’observació: l’observació participant i no participant. Clarificació conceptual i revisió dels usos, avantatges i inconvenients en la recerca educativa i social. 

- Planificació de l’observació: el procés observacional i la guia d’observació. 

- Les notes de camp com a eina de recollida d’informació. Aspectes de disseny (preparació) i desenvolupament del procés observacional. 

- L’anàlisi de les dades qualitatives: panoràmica de procediments i tècniques per a l’anàlisi de les tècniques anteriors

Professora: Marta Sabariego (Universitat de Barcelona)

Certificat: d’assistència

 

Matrícula oberta fins l'11 de novembre

Baixau-ne el cartell 
 
 
 
 
 
 

Twitter @IRIEinstitut