+34 971259860

 

Termòmetre Lingüístic i el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives.

El Plurilingüisme a l'Europa Romànica

Diagnòstic pedagògic de la competència lingüística a cinc anys

De l'oralitat a educació infantil a l'ensenyament plurilingüe

 

El Termòmetre Lingüístic (TL), diagnòstic pedagògic de la competència lingüística, s’aplica als infants de cinc anys i permet dissenyar itineraris diferenciats per als alumnes segons nivell maduratiu.

LA JORNADA FORMATIVA SEMIPRESENCIAL CONSTARÀ DE DUES PARTS:

1a part. Jornada formativa (5h)

Presentació del Termòmetre Lingüístic com a instrument de diagnòstic pedagògic per a la identificació de la competència lingüística als 5 anys d’edat. Consistència científica, funcionalitat d’aplicació, potència diagnòstica, dimensió estimuladora de l’aprenentatge de la llengua i  pronòstic d’itinerari d’aprenentatge de llengües.

L’aplicació del TL permetrà als/les mestres identificar la competència lingüística de cadascun dels infants i decidir el moment i procediment d’introducció d’una o més llengües estrangeres.

Els materials presentats són també un recurs per a activar la parla a l’aula i consolidar aquells aspectes que són la base de l’aprenentatge d’altres llengües.

El Marc d’ Ensenyament de Llengües vives . Presentació teorico-pràctica del document, com a marc de referència fonamental per a l’elaboració del projecte lingüístic de cada centre.

Aquest marc de referència pren com a base: l’aprofitament de la proximitat entre llengües i els itineraris diferenciats segons competència.

Tallers simultanis:

Els jocs lingüístics a l'educació infantil i cicle inicial

Realització d'un perfil fonològic

El llenguatge en entorns educatius inclusius 

Taula-debat sobre organització escolar. Els models Vives a discussió.

2a part. Sessió pràctica al centre (3h)

Per a la posada en comú dels resultats del diagnòstic pedagògic, la reflexió, presa de decisions i la introducció de millores.

 

Títol Termòmetre Lingüístic i el Marc d'Ensenyament de Llengües Vives. El Plurilingüisme a l'Europa Romànica
Dates

Mallorca: 7 de febrer de 2017

Menorca: 12 de novembre de 2016

Eivissa: 26 de novembre de 2016

Destinataris Mestres d'educació infantil i primària, especialistes de llengües estrangeres d'educació infantil i primària, equips directius i responsables dels projectes lingüístics
Lloc

Palma: Edifici Sa Riera

Menorca: Seu universitària de Menorca

Eivissa: Seu universitària d'Eivissa

Programa

Programa Mallorca

Programa Menorca

Programa Eivissa

Inscripcions i matrícula

Inscripció gratuïta. Santillana Balears haurà distribuït els materials per les escoles de manera gratuïta amb caràcter previ a la jornada, per tal que puguin ser estudiats per l’equip de mestres amb la deguda antelació.

Inscripcions jornada Menorca (matrícula tancada)

Inscripcions jornada Eivissa (matrícula oberta fins dia 23 de novembre de 2016 a les 12 hores)

Inscripcions jornada Mallorca (matrícula oberta fins dia 5 de febrer de 2017 a les 12 hores)

Crèdits de formació permant S'ha sol·licitat el reconeixement de crèdits de formació permanent del professorat a la Conselleria d'Educació i Universitat
Per a més informació http://per.espais.iec.cat/balears/activitats-i-jornades-formatives/2015-2016/el-plurilinguisme-a-leuropa-romanica-jornades-formatives-2016/

               

 

 

Esdeveniments

Desembre 2017
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31