+34 971259860

Portada

 

Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

II Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears

15 i 16 de desembre de 2017. Edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

 

 

Presentació

 

Les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears són una proposta de trobada dels principals actors del món educatiu de les Illes.

L'encontre té quatre objectius:

a) Mostrar l'evolució dels grups de l'IRIE des de la primera edició de les Jornades, l'any 2014, quan encara no ens havíem constituït oficialment com a Institut de Recerca. Ara, tres anys després, continuam convençuts de la importància del treball conjunt entre totes les etapes educatives, donam a conèixer les recerques dels grups adscrits i les posam a la disposició dels centres educatius.

b) Presentar el Pla d'Assessorament als Centres Educatius (PACE), una proposta amb la qual el personal investigador de diferents grups s'ofereix als equips docents dels centres per ajudar-los en les seves propostes concretes d'innovació. El PACE fa palesa, de manera directa i coordinada, la transferència fruit del treball del personal investigador de l'IRIE.

c) Oferir als alumnes del Doctorat en Educació i del Doctorat en Tecnologia Educativa la possibilitat de presentar la seva recerca i de conèixer l'estat de la d'altres persones que es troben en la seva mateixa situació.

d) Animar i ajudar a la creació de xarxes de centres innovadors, a imatge de la Xarxa d'Instituts Connectats pel Canvi, integrada per centres de Secundària de Mallorca i coordinada per un dels grups de recerca del nostre Institut. Les Jornades volen ser un fòrum de trobada de professionals de l'educació i l'IRIE es posa a la seva disposició per facilitar la creació i la coordinació de les iniciatives que puguin néixer de la seva inquietud innovadora. 


Destinataris

  •  Els grups de recerca adscrits a l'IRIE, que podran participar amb la presentació de les seves investigacions a les taules rodones organitzades amb aquest fi. Els grups també podran prendre part a les Jornades mitjançant la presentació de pòsters sobre projectes de recerca o innovació finançats amb convocatòries públiques, en vies d'execució o finalitzats entre 2014 i 2017.
  • Tota la comunitat educativa (estudiants i docents de totes les etapes –inclosos els doctorands i les doctorandes de l'IRIE–, associacions de pares i mares, equips directius, etc.) i totes les persones interessades a conèixer l'actualitat de la recerca en el món educatiu de casa nostra.

 

Desenvolupament

Les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears es realitzaran els dies 15 i 16 de desembre de 2017, a l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears. Inclouran conferències, taules rodones, sessions de treball i presentació de pòsters.

 

Comitè organitzador

El personal de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears (IRIE).

 

 

Comitè científic

 

El comitè científic serà l'encarregat de la revisió i acceptació dels guions dels pòsters dels participants. Estarà format pels membres del Consell de l'IRIE, en el qual hi ha representants de totes les àrees i els grups que conformen l'Institut i, també, l'equip directiu.

 

 

Inscripció

La inscripció a les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears és gratuïta. S'admetran matrícules per rigorós ordre de sol·licitud, fins a completar l'aforament de la sala.

Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari que hi haurà disponible a la pàgina web de les Jornades (Aforament complet).

Les persones que vulguin presentar pòsters o comunicacions sobre l'estat de les recerques dels doctorats podran lliurar-ne els resums segons les indicacions del web.

 

Reconeixement

Les persones inscrites i que assisteixin a les Jornades podran obtenir diferents certificats, en funció del tipus de participació:

  • El personal investigador de l'IRIE que hagi presentat pòsters o hagi participat en alguna de les taules rodones, així com els alumnes i les alumnes de doctorat que presentin les seves recerques rebran un certificat que ho acrediti.
  • Totes les persones rebran un certificat d'assistència a les Jornades, signat pel secretari de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.
  • Al personal docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears se'ls tramitarà la sol·licitud de reconeixement de crèdits de Formació Permanent del Professorat per part de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.

 

 ►Organitza, patrocina, col·labora

 

 

Esdeveniments

Juny 2018
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30