Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

                            

 

Convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial del professorat (PRI_FIP)

Convocatòria setembre 2018

Us pregam que empleneu aquest formulari, a fi de poder recollir les dades dels vostres projectes. Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

Els terminis per emplenar el formulari són del 25 de juliol al 18 de setembre de 2018.

 

Els apartats que heu d'emplenar són:

- Títol del projecte

- Investigador principal

- Membres de l'equip

- Resum del projecte

- Paraules clau

- Objectius del projecte

- Metodologia de treball

- Cronograma

- Resultats prevists

- Impacte previst i transferibilitat dels resultats

 

Annexes:

- Annex I (memòria econòmica)

- Annex II (memòria de renovació/memòria final)