Proposta curs de formació per al professorat universitari


Aquest formulari està pensat perquè pugueu oferir o bé sol·licitar cursos de formació, que s'inclourien dins el pla de formació del PDI.

Tant si estau interessats a oferir-lo com si heu detectat una necessitat formativa i voleu rebre un curs determinat, indicau-nos-ho i estudiarem totes les propostes


Dades de contacte de la persona que fa la proposta


* Nom i cognoms

* Correu electrònic

Departament
* Telèfon

Dades del curs


* Títol

Modalitat

Durada

Prerequisits, si en té

Professorat

Objectius

Continguts

Competències

Altres observacions