Formulari actualització grups de recerca de l'IRIEDades generals


* Nom del grup de recerca
Acrònim

Línies de recerca


Noves línies de recerca (només en cas que hi hagi canvis)
Investigador responsable


* Nom i llinatges de l'IR

* Document d'identitat

* Telèfon

* Adreça electrònica

Canvi d'estatus dels investigadors


Triau una opció
Altes dels investigadors que s'incorporen al grup de recerca
A més, cada nou investigador ha d'emplenar un formulari personal

Indicau el nom i llinatge del nou investigador/de la nova investigadora
Baixes d'investigadors al grup de recerca


Investigadors que causen baixa en el grup de recerca
Data i conformitat de l'IR


* Data

El fet d'enviar aquest formulari implica que l'Investigador Responsable dóna la seva conformitat a l'actualització de les dades que conté.