Inscripció a la Xarxa d’Instituts Connectats pel Canvi


Benvolguts companys,
 
La Xarxa, presentada a la jornada de dia 12 de maig de 2017, té com objectius següents:
 
·       Impulsar la implantació de metodologies actives i de gestió d’aula.
·       Generar la implantació de models organitzatius i de gestió basats en la cultura cooperativa de centre, que permetin la implementació de metodologies actives als centres de secundària.
·       Rebre i generar formació (formació als centres, formació intercentres, formació CEP i formació IRIE).
·       Compartir recursos per a la formació dels membres de la xarxa.
·       Compartir experiències: crear un banc de recursos.
·       Dissenyar i aplicar sistemes d’avaluació del funcionament i de les activitats de la xarxa.
·       Impulsar les relacions amb la Conselleria d’Educació i Universitat.
·       Potenciar l’externalització de les accions de la xarxa: difondre el que fem.
·       Crear aliances amb altres organismes que donin suport a la xarxa.
 
L’IRIE coordina la xarxa i facilita assessorament als IES a través dels grups de recerca i mitjançant activitats de transferència del coneixement i de suport a la innovació. També facilita espais de reunió i comunicació.
 
 
Si el vostre IES reuneix les condicions requerides per als promotors i voleu participar en aquest projecte, podeu emplenar aquest formulari d'inscripció. El període de presentació de sol·licituds romandrà obert entre el 6 de juny i el 21 de setembre de 2018.