+34 971259860

 

PLA D'ASSESSORAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS (PACE)

 

Quadre-resum de l'oferta d'assessoraments del PACE. Desembre de 2017

Assessorament Línia de recerca Assessor - Assesora
Integració de les TIC a l'educació i Desenvolupament de la Competència Digital Tecnologia Educativa
 
Adolfina Pérez Garcias
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Acompanyament i empoderament per a la gestió del coneixement amb TIC a la docència Tecnologia Educativa

Alexandra Lizana Carrió

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Millora de l'èxit escolar actuant sobre variables critiques en el context de la didàctica de la ciència i la didàctica general Educació de les competències científica, tecnològica i pensament crític mitjançant l'ensenyament de temes de naturalesa de ciència i tecnologia

Ángel Vázquez Alonso  

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Antoni Bennàssar Roig      

M. Antonia Manassero

Transformar els espais per transformar la pràctica educativa. Repensar els espais educatius: ambients i espais per a l'aprenentatge Innovació educativa i qualitat de l'educació

Antònia Ribas Moranta  

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Aplicació de les TIC al procés d'ensenyament-aprenentatge Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge

Bárbara de Benito Crosetti Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Predictors d'èxit en l'adquisició i ús de la lectura, de l'escriptura i del pensament matemàtic Dificultats d'aprenentatge Begoña De la iglesia Mayol Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Transformar els espais per transformar la pràctica educativa. Repensar els espais educatius: ambients i espais per a l'aprenentatge Innovació educativa i qualitat en l'educació

Catalina Ribas Mas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Assessorament en ensenyament i aprentatge d'aspectes relacionats amb la llengua i la lingüística L'ensenyament i l'aprenentatge de la lingüística

Cristina Suárez Gómez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Noves recerques en Història, Història de l'Art i Geografia Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art

Sebastià Serra Busquets (coord.) Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Elisabeth Ripoll Gil

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Noves estratègies per a l'anàlisi i detecció dels estereotips de gènere i dels seus efectes negatius per a l'alumnat L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les noves tecnologies

Enrique Urbano Ángel

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

PLE i Portafolis electrònics: la tecnologia al servei de l'autorregulació de l'aprenentatge Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge

Gemma Tur Ferrer

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Metodologies actives i educació inclusiva Educació Inclusiva

Joan Jordi Muntaner Guasp Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

IES Connectats pel Canvi Educació Inclusiva

Joan Jordi Muntaner Guasp

M Rosa Rosselló Ramon

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Transformar els espais per transformar la pràctica educativa. Repensar els espais educatius: ambients i espais per a l'aprenentatge Innovació educativa i qualitat en l'educació

M Antònia Riera Jaume

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Apropament entre famílies i escola: repensar els escenaris de relació Millora de les relacions famílies-escola

Maria Ferrer Ribot

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Assessorament en adquisició i ensenyança de llengües en contextos educatius multilingües Adquisició i ensenyança de llengües en contextos educatius multilingües

Maria Juan Garau

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Apropament entre famílies i escola: repensar els escenaris de relació Millora de les relacions famílies-escola

Mercè Morey López

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Asesoramiento en el uso de literatura y cultura en el aula de inglés Uso de la literatura en enseñanza y aprendizaje de lenguas

Paloma Fresno Calleja

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Autoconeixement, competències emocionals i comunicació assertiva Competències emocionals i filosofia pràctica

Raül Genovès Company

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Integració de les TIC a l'aula Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge

Santos Urbina Ramírez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Metodologia de projectes i Millora docent a partir de la coobservació Inclusió educativa, malalties rares, metodologies innovadores, eficàcia docent

M Rosa Rosselló Ramon

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.