+34 971259860

Bases de la XICC

Instituts Connectats pel Canvi

La Xarxa d’Instituts Connectats pel Canvi va néixer amb la finalitat d’impulsar les metodologies actives globals en el marc dels instituts de les Illes Balears. Hi participen els IES Antoni Maura, Juníper Serra i Emili Darder, de Palma; l’IES Pau Casesnoves, d’Inca, l’IES Porto Cristo, l’IES Guillem Cifre, de Pollença, l’IES Blanca Dona, d’Eivissa, l’IES Porreres, l’IES Marratxí, l’IES Felanitx i l’IES Alcúdia.

Objectius de la xarxa

 • Impulsar la implantació de metodologies actives i de gestió d’aula
 • Generar la implantació de models organitzatius i de gestió basats en la cultura cooperativa de centre que permetin la   implementació de metodologies actives als centres de secundària
 • Rebre i generar formació (FORMACIÓ ALS CENTRES) (FORMACIÓ INTERCENTRES - FORMACIÓ CEP - FORMACIÓ IRIE)
 • Compartir recursos per a la formació dels membres de la xarxa
 • Compartir experiències: crear un banc de recursos
 • Dissenyar i aplicar sistemes d’avaluació del funcionament i de les activitats de la xarxa
 • Impulsar les relacions amb la Conselleria d'Educació i Universitat
 • Potenciar l'externalització de les accions de la xarxa: difondre allò que fem
 • Crear aliances amb altres organismes que hi donin suport
   

Requisits per a soŀlicitar l’adscripció

 • Voluntat de participar en un xarxa de coŀlaboració de centres. Aquest fet haurà de ser acreditat per l’equip directiu a partir del suport del claustre
 • Comptar amb un mínim d’un 30% del professorat d’ESO disposat a implicar-se en el projecte
 • Haver implantat metodologies actives de forma global, com a mínim, a tot un curs d’ESO
 • Assumir el compromís de participar en les activitats formatives que impulsi la xarxa
 • Manifestar la voluntat de participar en l’intercanvi de materials, produccions i propostes a l’entorn de les metodologies actives implantades i de millorar-les de forma coŀlaborativa
   

L’IRIE assessora i dóna suport a la xarxa

La xarxa està associada a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), que li  dóna suport i li facilita assessorament mitjançant activitats de transferència del coneixement i de suport a la innovació, a través de la cooperació amb els grups de recerca del propi institut.

L’IRIE compta amb onze grups de recerca consolidats i vint-i-nou grups de recerca associats, amb els quals els membres de la xarxa podran establir relacions de coŀlaboració, compartir experiències, coordinar accions, establir projectes de recerca, experimentar noves fórmules organitzatives i de gestió de l’aula, formar-se i participar en la difusió i formació en altres centres i amb altres professors.

L’IRIE facilitarà a la xarxa espais  i materials per a la coordinació (sales de reunions, espais virtuals i programes de suport a la recerca). Així mateix coŀlaborarà en l’organització de seminaris i jornades per a la difusió de les activitats de la xarxa.

 

Activitats previstes per al primer curs escolar

 • Establir les bases inicials de la xarxa
 • Crear una plataforma de treball virtual
 • Realitzar una Jornada de l’estat de la qüestió i de fonamentació de les metodologies actives a secundària
 • Elaborar un document de condicions mínimes necessàries per tal que les metodologies actives es puguin implementar als centres de secundària

 

Reunions de la xarxa

La xarxa es reuneix cada primer divendres lectiu,  a les 9.30 hores, a una aula de videoconferències del campus de la UIB i a les seus de la UIB a Eivissa i a Menorca, en el cas que hi hagi instituts membres de la xarxa.

 

Portocristo, 13 de juny de 2016

 

 

 
 

Esdeveniments

Juny 2018
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30