+34 971259860

Pla de formació PDI 2017

RISCS A LES INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES. CURS OFICIAL

Dates

13, 14 i 15 de novembre de 2017. Examen dia 24 de novembre

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

5 hores

Horari

Dies 13 i 15 de 16 a 17,30. Dia 14 de 16 a 18 hores.

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Professorat

Francesca Garcias, Trinidad García Barceló

Certificat

Aprofitament

Objectius

Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.

Continguts

1. Introducció a les radiacions ionitzants
2. Magnituds i unitats radiològiques
3. Detecció i mesura de la radiació
4. Dosimetria de la radiació
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic
6. Protecció radiològica operacional
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació
8. Legislació vigent
9. Pla d’emergència

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

Pla de formació PDI 2018

Models d'equacions estructurals basats en la variança: Partial Least Squares PLS, per a ciències socials

Dates

Dies 24, 25 i 26 de gener

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dies 24 i 25 de 16 a 19 hores. Dia 26 de 16 a 18 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits
Conocimientos básicos de manejo base de datos mediante hojas de cálculo (Excel y similares).
Conocimientos de estadística descriptiva básica.

Professorat

Francisco Rejón Guardia

Certificat

Assistència
Objectius
Proporcionar conocimientos sobre la modelización de ecuaciones estructurales basadas en la varianza (PLS).
Obtener las habilidades necesarias para estimar, evaluar y formar modelos conceptuales de relaciones entre variables usando PLS.
Incrementar las posibilidades de publicación a través de la metodología PLS en las disciplines afines al área de las ciencias sociales.
Redacción de las secciones metodológicas y de resultados en textos académicos para revistas de impacto internacionales que hagan uso de PLS.

Continguts

El nivel del curso es de iniciación-intermedio, aunque se aportará material avanzado al alumno(s) que así lo desee.
1.     Introducción a la modelización de ecuaciones estructurales, al método PLS para investigación en ciencias sociales.
2.     Análisis empírico mediante PLS (estimación y evaluación).
3.     Estimación de variables multidimensionales, análisis de moderación y multi-grupo.
4.     Análisis y discusión de ejercicios prácticos.
5.     Redacción de las secciones metodológicas y de resultados de Trabajos académicos.
Observacions

El curso propuesto no requiere tener conocimientos previos en la temática.

Aquellos asistentes que finalicen el curso podrán realizar análisis empíricos usando PLS para publicar los resultados de su investigación en revistes de impacto internacional.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

Pla de formació PDI 2018

Prova de nivell d'anglès o certificat de nivell o acreditació reconeguda

Dates

1 de desembre de 2017

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores
Aules
- Palma. AV05 Edifici Guillem Cifre de Colonya
- Seu d'Eivissa. AV02
- Seu de Menorca. AV02

Horari

11 a 13 hores

Destinataris

PDI i PAS

Prerequisit

Les persones que tenguin un certificat de nivell o acreditació reconeguda han d'enviar un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., abans del 30 de novembre
Observacions

La prova té una durada de dues hores. No es podrà entrar a l'aula un pic començada. El personal que té acreditat un nivell o que va aprovar el curs els anys anteriors, ha d'enviar el certificat per correu electrònic o comunicar que ja consta al seu full de serveis, i no ha de realitzar la prova.

Per aclarir dubtes, podeu telefonar a les extensions 97 03 i 24 77.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

Pla de formació PDI 2018

Anglès A2.1

Dates

Del 12 de febrer al 30 de maig

Places

25

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI
Prerequisits Prova de nivell o certificat del curs d'anglès A1 o acreditació reconeguda

Professorat

Daniel Mosblack

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.     

Continguts

  1. Determinants: Quantificadors indefinits.
  2. Substantius i adjectius.
  3. Verbs: Temps verbals (present simple i continu; passat simple i continu; present perfet simple i continu; futur amb ‘will’, ‘going to’ i present continu; passat perfet simple). Veu passiva. Estil indirecte. Verbs modals. Formes interrogatives. Frases condicionals. Utilització de la forma verbal ‘used to’.
  4. Adverbis: Oracions de finalitat i oracions de temps.
  5. Pronoms: Reflexius  Relatius.
  6. Preposicions: Introduint expressions de temps, de lloc o de moviment.
  7. Conjuncions.
  8. Oració: Construccions comparatives d’igualtat, superioritat i inferioritat. Expressions anafòriques.
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

Pla de formació PDI 2018

El compromís social de la UIB i el seu rol en l'Agenda 2030

Dates

14 i 15 de març

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

De 10 a 14 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Antoni Aguiló (vicerector de cooperació i universitat saludable) i Ruth Escribano (Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB)

Certificat

Assistència
Objectius

General

Contribuir a la millora dels coneixements en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament del PDI de la UIB interessats/ades en participar-hi.

Específics

Prendre consciència dels mecanismes que impedeixen un desenvolupament humà sostenible a nivell global.

Afavorir un espai de debat i reflexió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Conèixer els fonaments de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD).

Informar sobre els recursos a disposició de la comunitat universitària per a participar com a PDI a les diferents convocatòries i programes de l’OCDS.

Continguts

1. Introducció als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes de l’Agenda 2030.

2. Conceptes bàsics com Desenvolupament Humà Sostenible (DHS), Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD), Educació per al Desenvolupament per una ciutadania global (EpD) en el marc de l’Agenda 2030.

3. Accions transformadores: projectes i mobilitat internacional en l’àmbit de la CUD, accions d’EpD, recerca per al desenvolupament, Compromís Social Universitari (CSU), entre altres.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

Esdeveniments

Maig 2018
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31