+34 971259860

Pla de formació PDI 2017

RISCS A LES INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES. CURS OFICIAL

Dates

13, 14 i 15 de novembre de 2017. Examen dia 24 de novembre

Places

30

Modalitat

Presencial

Durada

5 hores

Horari

Dies 13 i 15 de 16 a 17,30. Dia 14 de 16 a 18 hores.

Destinataris

PDI que treballa amb radioactivitat (investigadors i becaris)

Professorat

Francesca Garcias, Trinidad García Barceló

Certificat

Aprofitament

Objectius

Conèixer els riscs derivats de la feina amb productes radioactius.
Aprendre les bones pràctiques durant la feina amb radioactivitat i les mesures de prevenció que cal aplicar.

Continguts

1. Introducció a les radiacions ionitzants
2. Magnituds i unitats radiològiques
3. Detecció i mesura de la radiació
4. Dosimetria de la radiació
5. Aspectes generals de la interacció de la radiació amb el medi biològic
6. Protecció radiològica operacional
7. Normes de manipulació de materials radioactius i normes de descontaminació
8. Legislació vigent
9. Pla d’emergència

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

Pla de formació PDI 2018

Models d'equacions estructurals basats en la variança: Partial Least Squares PLS, per a ciències socials

Dates

Dies 24, 25 i 26 de gener

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dies 24 i 25 de 16 a 19 hores. Dia 26 de 16 a 18 hores

Destinataris

PDI
Prerequisits
Conocimientos básicos de manejo base de datos mediante hojas de cálculo (Excel y similares).
Conocimientos de estadística descriptiva básica.

Professorat

Francisco Rejón Guardia

Certificat

Assistència
Objectius
Proporcionar conocimientos sobre la modelización de ecuaciones estructurales basadas en la varianza (PLS).
Obtener las habilidades necesarias para estimar, evaluar y formar modelos conceptuales de relaciones entre variables usando PLS.
Incrementar las posibilidades de publicación a través de la metodología PLS en las disciplines afines al área de las ciencias sociales.
Redacción de las secciones metodológicas y de resultados en textos académicos para revistas de impacto internacionales que hagan uso de PLS.

Continguts

El nivel del curso es de iniciación-intermedio, aunque se aportará material avanzado al alumno(s) que así lo desee.
1.     Introducción a la modelización de ecuaciones estructurales, al método PLS para investigación en ciencias sociales.
2.     Análisis empírico mediante PLS (estimación y evaluación).
3.     Estimación de variables multidimensionales, análisis de moderación y multi-grupo.
4.     Análisis y discusión de ejercicios prácticos.
5.     Redacción de las secciones metodológicas y de resultados de Trabajos académicos.
Observacions

El curso propuesto no requiere tener conocimientos previos en la temática.

Aquellos asistentes que finalicen el curso podrán realizar análisis empíricos usando PLS para publicar los resultados de su investigación en revistes de impacto internacional.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

CURS HORES PLACES PROFESSORAT DATES HORARI CERTIFICAT
INNOVACIÓ DOCENT
Taller de realització d'infografies destinades a la docència i investigació 8 h 20 Juan Miguel Alonso Oleaga 25 i 26 d'abril 16 a 20 hores Assistència
Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la ciència i la recerca 8 h 20 Javier Polinario 8 i 9 de març Dia 8 de 16 a 20 hores i dia 9 de 10 a 14 hores Assistència
Les eines del clown per treballar l'escolta, la cohesió de grup i la comunicació no verbal 6 h 20 Fanny Joaquina Guerrero 16 i 17 de maig 16.30 a 19.30 hores Assistència
Models d'equacions estructurals basats en la variança: Partial Least Squares (PLS), per a ciències socials 8 h 20 Francisco Rejón 24, 25 i 26 de gener Dies 24 i 25 de 16 a 19 hores. Dia 26 de 16 a 18 hores Assistència
Iniciació a la pràctica de la regulació emocional 4 h 20 Raül Genovés 14 de febrer 16 a 20 hores Assistència
Disseny de programes d'ApS 8 h 20 Berta Paz 19 i 20 de febrer 16 a 20 hores Assistència
SUPORT A LA RECERCA
Nous models de difusió de la ciència: accés obert, altmetrics, ciència 2.0 3 h 20 Joan Espina 9 de maig 15 a 17 hores Assistència
Mendeley avançat: aprofita al màxim la gestió de la bibliografia amb aquesta xarxa social acadèmica 2 h 20 Marta Macías 8 de febrer 16 a 18 hores Assistència
Mendeley bàsic

2 h

20 Marta Macías 1 de febrer 16 a 18 hores Assistència
SPSS nivell inicial 10 h 20 Albert Sesé 23, 24 i 25 de maig Dia 23 i 24 de 10 a 13 hores i dia 25 de 10 a 14 hores Assistència
Bones pràctiques a la UIB en matèria de Protecció de Dades 2 h 20 Catalina Pou 18 d'abril 16 a 18 hores Assistència
TELEEDUCACIÓ I TIC
Iniciació a Aula Digital 8 h a distància 20 Juajo Rosselló Del 17 al 25 de gener A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Lliurament i avaluació de treballs a Aula Digital 2 h presencials 20 Aina Torres 26 de gener 12 a 14 hores Assistència
Ús dels qüestionaris a Aula Digital 7 h a distància 20
Catalina Ordinas
Soledad Rodriguez
Marina Arrabal
Del 30 de gener al 7 de febrer A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Conèixer les qualificacions d'Aula Digital 8 h a distància 20 Margalida Inaraja Del 8 al 19 de febrer A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Elaboració de presentacions i publicacions interactives amb aplicacions web 10 h a distància 25 Isabel Torrandell Del 20 de febrer al 2 de març A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Tutories electròniques a través de videoconferència d'escriptori 8 h a distància 25
Marina Arrabal
Antoni Martín
Soledad Rodríguez
Del 6 al 14 de març A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Presentacions digitals efectives en contextos formatius

6 h semipresencials

(2 h presencials i 4 h a distància)

20

Cristina López-Polín

Catalina Ordinas
 

Del 8 al 16 de març Dia 8 de març de 12 a 14 hores Aprofitament
Elaboració de videopresentacions amb finalitat didàctica

10 h semipresencials

(4 h presencials i 6 h a distància)

20

Miriam Conde

Isabel Torrandell
 

Del 15 al 27 de març Dies 15 i 19 de març de 12 a 14 hores Aprofitament
Crea lliçons didàctiques en línia a partir de vídeos

8 h semipresencials

(2 h presencials i 6 h a distància)

20

Miriam Conde

Isabel Torrandell

Del 25 d'abril al 4 de maig Dies 25 i 26 d'abril de 12 a 14 hores Aprofitament
Introducció a les xarxes socials: aplicacions pràctiques per a docents i investigadors 10 h a distància 25
Maria Pérez
Margalida Inaraja
Soledad Rodríguez
Antoni Martín
Marina Arrabal
Del 12 a 24 d'abril A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

10 h semipresencial

(4h presencials i 6 h a distància)

20

Catalina Ordinas

Miriam Conde

Del 31 de maig al 12 de juny Dies 7 i 8 de juny de 12 a 14 hores Aprofitament
Creació de webs docents 12 h a distància 25

Isabel Torrandell

Antoni Martín

Del 15 al 29 de maig A distància (no hi ha classes presencials) Aprofitament
GESTIÓ, SALUT LABORAL I COOPERACIÓ
El compromís social de la UIB i el seu rol en l'Agenda 2030 8 h 20 Ruth Escribano i Antoni Aguiló 14 i 15 de març 10 a 14 hores Assistència
Riscs a les instal·lacions radioactives. Curs oficial 5 h 30 Trinidad García i Francisca Garcias 16, 17 i 18 d'abril Dies 16 i 18 de 16 a 17.30 hores. Dia 17 de 16 a 18 hores Aprofitament
Professor@, cuida't a la teva feina

12 h (8 h presencials i 4 h a distància)

30 Personal de l'unitat tècnica i mèdica del servei de Prevenció i professors d'infermeria i fisioteràpia 12, 13, 14 i 15 de març 16 a 18 hores Aprofitament
LLENGÜES
Anglès científic 10 h 20 Marcos Nadal 15, 17 i 18 de gener Dia 15 de 16 a 20 hores i dies 17 i 18 de 16 a 19 hores Assistència
Curs d'anglès A2.1*
(Videoconferència per a les Seus)
 
60 h 25 Daniel Mosblack 12 de febrer al 30 de maig
De 8 a 9.30 hores
(dilluns i dimecres)
 
Aprofitament. Per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells
Curs d'anglès A2.2*
(Videoconferència per a les Seus)
60 h 25 Rubén Jarazo 13 de febrer al 5 de juny
De 8 a 9.30 hores
(dimarts i dimecres)
Certificat d'aprofitament per nivell
Curs d'anglès B1.1*
(Videoconferència per a les Seus)
60 h 25 Beatriz Mohedano 13 de febrer al 12 de juny
 
De 8 a 9.30 hores
(dimarts i dijous)
Aprofitament. Per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells
Curs d'anglès B1.2*
(Videoconferència per a les Seus)
60 h 25 Daniel Mosblack 13 de febrer al 12 de juny
De 8 a 9.30 hores
(dimarts i dijous)
Certificat d'aprofitament per nivell
* Als cursos d’anglès s’hi accedirà a través d’una prova de nivell. Podeu matricular-vos-hi a través d’UIB-Digital. La prova serà  el dia 1 de desembre de 2017, de les 11 a les 13 hores. S’adjudicaran els nivells en funció dels resultats d’aquesta prova. Les persones que tenguin un certificat de nivell d'anglès o acreditació reconeguda han d'enviar un missatge a pla.formació@uib.cat, abans del 30 de novembre.

 

Pla de formació PDI 2018

Prova de nivell d'anglès o certificat de nivell o acreditació reconeguda

Dates

1 de desembre de 2017

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores
Aules
- Palma. AV05 Edifici Guillem Cifre de Colonya
- Seu d'Eivissa. AV02
- Seu de Menorca. AV02

Horari

11 a 13 hores

Destinataris

PDI i PAS

Prerequisit

Les persones que tenguin un certificat de nivell o acreditació reconeguda han d'enviar un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., abans del 30 de novembre
Observacions

La prova té una durada de dues hores. No es podrà entrar a l'aula un pic començada. El personal que té acreditat un nivell o que va aprovar el curs els anys anteriors, ha d'enviar el certificat per correu electrònic o comunicar que ja consta al seu full de serveis, i no ha de realitzar la prova.

Per aclarir dubtes, podeu telefonar a les extensions 97 03 i 24 77.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

 

Pla de formació PDI 2018

Anglès A2.1

Dates

Del 12 de febrer al 30 de maig

Places

25

Modalitat

Presencial. Videoconferència per a les Seus

Durada

60 hores (40 hores presencials)

Horari

De 8 a 9.30 hores (dilluns i dimecres)

Destinataris

PDI
Prerequisits Prova de nivell o certificat del curs d'anglès A1 o acreditació reconeguda

Professorat

Daniel Mosblack

Certificat

Aprofitament
Objectius L'alumne pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.     

Continguts

  1. Determinants: Quantificadors indefinits.
  2. Substantius i adjectius.
  3. Verbs: Temps verbals (present simple i continu; passat simple i continu; present perfet simple i continu; futur amb ‘will’, ‘going to’ i present continu; passat perfet simple). Veu passiva. Estil indirecte. Verbs modals. Formes interrogatives. Frases condicionals. Utilització de la forma verbal ‘used to’.
  4. Adverbis: Oracions de finalitat i oracions de temps.
  5. Pronoms: Reflexius  Relatius.
  6. Preposicions: Introduint expressions de temps, de lloc o de moviment.
  7. Conjuncions.
  8. Oració: Construccions comparatives d’igualtat, superioritat i inferioritat. Expressions anafòriques.
Observacions Certificat d'aprofitament per nivell. S'obtindrà el certificat del Servei Lingüístic una vegada aprovats els dos nivells.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

 

Esdeveniments

Febrer 2018
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28