+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

Activitats realitzades amb la participació de técnics contractats en el marc del Conveni Instrumental de subvenció entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

Conselleria fons europeus, universitat i cultura

 

Doctorat en Tecnologia Educativa (TTED)

Branca de coneixement

Ciències Socials i Jurídiques

Coordinador de la titulació

  • Dr. Jesús María Salinas Ibáñez
BOE publicació

Data de verificació : 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 26/12/2014
BOE : Núm. 25 - 29/01/2015 - resolució 741
Codi RUCT de l'estudi : 5600466

Serveis administratius responsables

Escola de Doctorat

Personal de contacte

Contacta amb l'Escola de Doctorat

Serveis administratius de la Escola de Doctorat - : 97117 2498

Pàgina Web

http://gte.uib.es/doctorado-te/

https://edoctorat.uib.cat/doctorat/TTED/index.html

Centre responsable

Escola de Doctorat

 

 Tècniques d'observació en l'àmbit de la recerca social i educativa

     


 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dates i horari: divendres, 13 de novembre de 215, de 16 a 20 hores i dissabte, 14, de 9 a 13 hores

Durada: 8 hores

Modalitat: presencial (seu universitària de Menorca)

Destinataris: professorat de tots els nivells educatius i investigadors de l’IRIE

Objectius

- Conèixer les característiques de l'observació com a tècnica de recollida de dades en un procés de recerca i/o innovació.

- Conèixer i saber dissenyar la tècnica del registre de la informació complementària als processos observacionals.

- Valorar críticament les possibilitats i els límits de l'observació com a tècnica qualitativa per a l’anàlisi i la sistematització de la pràctica socioeducativa.

- Introduir en les nocions bàsiques, els models de procés i els procediments informàtics pel procés de l’anàlisi de dades qualitatives.

Continguts

- Les tècniques d’observació: l’observació participant i no participant. Clarificació conceptual i revisió dels usos, avantatges i inconvenients en la recerca educativa i social. 

- Planificació de l’observació: el procés observacional i la guia d’observació. 

- Les notes de camp com a eina de recollida d’informació. Aspectes de disseny (preparació) i desenvolupament del procés observacional. 

- L’anàlisi de les dades qualitatives: panoràmica de procediments i tècniques per a l’anàlisi de les tècniques anteriors

Professora: Marta Sabariego (Universitat de Barcelona)

Certificat: d’assistència

 

Matrícula oberta fins l'11 de novembre

Baixau-ne el cartell 
 
 
 
 
 
 

Conferencia Internacional de Investigación en Educación 2023

Twitter @IRIEinstitut