+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

Metodologies docents, aprenentatge basat en competències i coordinació del professorat en el marc de l'EEEs.

L'acció tutorial on-line a la universitat

La tutoria i el tutor. Estratègies relacionals

Elaboració de la guia docent en el marc de la convergència europea

Foment de les competències socials i interculturals en léducació superior

Competències ètiques en la formació universitaria

Introducció a l'aprenentatge cooperatiu, activitats i dinàmica de grup en el context universitari

Aprenentatge cooperatiu en educació superior

Claus per al disseny d’activitats d’aprenentatge en el marc de les metodologies actives

Altres formes de treballar a l'aula: metodologies actives i col·laboratives

Aprenentatge Cooperatiu