+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

 

Pla de formació PDI 2019

SPSS (nivell inicial)

Dates

10, 11 i 12 d'abril

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

10 hores

Horari

Dia 10 i 11 de 10 a 13 hores i dia 12 de 10 a 14 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Albert Sesé

Certificat

Assistència
Objectius
Continguts  

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html