+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

Pla de formació PDI 2019

Com utilitzar les xarxes socials per divulgar la ciència i la recerca

Dates

30 i 31 de gener

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

8 hores

Horari

Dia 30 de 16 a 20 hores i dia 31 de 10 a 14 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Javi Polinario

Certificat

Assistència
Objectius

Cada vegada és més important divulgar la ciència i comunicar els resultats de les recerques que es fan a la universitat perquè la societat conegui els continguts científics més actuals. Alhora, les eines de comunicació són bons recursos perquè els professors donin visibilitat als seus continguts docents portant-los més enllà de l’aula. En aquest curs es donaran les claus perquè els investigadors i els professors comuniquin amb èxit a través dels diversos mitjans de comunicació tradicionals i socials.

Objectius
-  Aconseguir que els investigadors sàpiguen divulgar la recerca que fan.
-  Ajudar els investigador a conèixer com funcionen els mitjans socials i com poden explotar les seves potencialitat.
-  Orientar els investigadors perquè puguin fer front a situacions reals de divulgació (xarxes socials, divulgació de continguts, blogs...)
-  Animar els investigadors a utilitzar les eines i serveis al seu abast per comunicar, de la millor manera possible, els resultats de les seves recerques.

Continguts

1.     INTRODUCCIÓ
·       Filosofia 2.0
·       Comunitat online
·       Per què divulgar
2.     XARXES SOCIALS I CIÈNCIA
·       Relació entre ciència i xarxes socials
·       Beneficis i inconvenients
3.     ESTRATÈGIA
·       Per al grup recerca o projecte
·       Per a un investigador (Marca personal)
4.     CONTINGUTS I MISSATGES
·       Adaptació
·       Formats
·       Accions especials
5.     GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS
·       Escoltar, compartir i interactuar
·       Calendari editorial
·       Organització i rutines
6.     BLOG
·       Potencialitats dels blogs
·       Redacció per a blog
·       Dinamitzar un blog
Metodologia Totes les hores del curs seran presencials, en les quals hi haurà continguts teòrics i realització d’exercicis (que es faran en la mateixa aula) per posar en pràctica les explicacions que es donin. No es preveu, a menys que sigui imprescindible, cap prova o examen avaluador.
Observacions Els assistents hauràn de dur el seu portàtil

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html