+34 971259860

{tab=title="Portada" color_inactive_handles="true" outline_handles="true" outline_content="true" open="true"}

 

Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

II Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears

15 i 16 de desembre de 2017. Edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB)

 

 

Presentació

 

Les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears són una proposta de trobada dels principals actors del món educatiu de les Illes.

L'encontre té quatre objectius:

a) Mostrar l'evolució dels grups de l'IRIE des de la primera edició de les Jornades, l'any 2014, quan encara no ens havíem constituït oficialment com a Institut de Recerca. Ara, tres anys després, continuam convençuts de la importància del treball conjunt entre totes les etapes educatives, donam a conèixer les recerques dels grups adscrits i les posam a la disposició dels centres educatius.

b) Presentar el Pla d'Assessorament als Centres Educatius (PACE), una proposta amb la qual el personal investigador de diferents grups s'ofereix als equips docents dels centres per ajudar-los en les seves propostes concretes d'innovació. El PACE fa palesa, de manera directa i coordinada, la transferència fruit del treball del personal investigador de l'IRIE.

c) Oferir als alumnes del Doctorat en Educació i del Doctorat en Tecnologia Educativa la possibilitat de presentar la seva recerca i de conèixer l'estat de la d'altres persones que es troben en la seva mateixa situació.

d) Animar i ajudar a la creació de xarxes de centres innovadors, a imatge de la Xarxa d'Instituts Connectats pel Canvi, integrada per centres de Secundària de Mallorca i coordinada per un dels grups de recerca del nostre Institut. Les Jornades volen ser un fòrum de trobada de professionals de l'educació i l'IRIE es posa a la seva disposició per facilitar la creació i la coordinació de les iniciatives que puguin néixer de la seva inquietud innovadora. 


Destinataris

  •  Els grups de recerca adscrits a l'IRIE, que podran participar amb la presentació de les seves investigacions a les taules rodones organitzades amb aquest fi. Els grups també podran prendre part a les Jornades mitjançant la presentació de pòsters sobre projectes de recerca o innovació finançats amb convocatòries públiques, en vies d'execució o finalitzats entre 2014 i 2017.
  • Tota la comunitat educativa (estudiants i docents de totes les etapes –inclosos els doctorands i les doctorandes de l'IRIE–, associacions de pares i mares, equips directius, etc.) i totes les persones interessades a conèixer l'actualitat de la recerca en el món educatiu de casa nostra.

 

Desenvolupament

Les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears es realitzaran els dies 15 i 16 de desembre de 2017, a l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears. Inclouran conferències, taules rodones, sessions de treball i presentació de pòsters.

 

Comitè organitzador

El personal de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears (IRIE).

 

 

Comitè científic

 

El comitè científic serà l'encarregat de la revisió i acceptació dels guions dels pòsters dels participants. Estarà format pels membres del Consell de l'IRIE, en el qual hi ha representants de totes les àrees i els grups que conformen l'Institut i, també, l'equip directiu.

 

 

Inscripció

La inscripció a les II Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears és gratuïta. S'admetran matrícules per rigorós ordre de sol·licitud, fins a completar l'aforament de la sala.

Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari que hi haurà disponible a la pàgina web de les Jornades (Aforament complet).

Les persones que vulguin presentar pòsters o comunicacions sobre l'estat de les recerques dels doctorats podran lliurar-ne els resums segons les indicacions del web.

 

Reconeixement

Les persones inscrites i que assisteixin a les Jornades podran obtenir diferents certificats, en funció del tipus de participació:

  • El personal investigador de l'IRIE que hagi presentat pòsters o hagi participat en alguna de les taules rodones, així com els alumnes i les alumnes de doctorat que presentin les seves recerques rebran un certificat que ho acrediti.
  • Totes les persones rebran un certificat d'assistència a les Jornades, signat pel secretari de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.
  • Al personal docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears se'ls tramitarà la sol·licitud de reconeixement de crèdits de Formació Permanent del Professorat per part de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.

 

{tab=Dates}

Dates importants

·      Del 2 d'octubre al 4 de desembre de 2017: període d'inscripció general

·      Del 2 al 31 d'octubre de 2017: termini d'inscripció i de presentació de resums; tant per als pòsters dels projectes de recerca com per a les comunicacions de les tesis doctorals.

·      Del 2 al 14 de novembre de 2017: període de revisió dels resums per part del comitè científic

·      Entre el 15 i el 17 de novembre: retorn de la informació als autors

·      Fins al 30 de novembre de 2017: lliurament dels pòsters en format digital. L'organització s'encarregarà de la impressió dels pòsters

 

{tab=Documents}

Cartell de les Jornades

Programa de les Jornades

 

{tab=Inscripció}

Aforament complet

 

{tab=Comitè}

Comitè Científic

Dra. Eva Maria Aguilar Mediavilla

 

Dra. Victoria A. Ferrer Pérez

 

Dr. Daniel Adrover Roig

 

Dr. Jaume Sureda Negre

 

Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp

 

Dr. Miquel F. Oliver Trobat

 

Dra. Marta Jacob Escauriaza

 

Dra. Francisca Comas Rubí

 

Dr. Lluís Ballester Brage

 

Dr. Pere Palou Sampol

 

Dr. Sebastià Serra Busquets

 

Dra. Maria Antònia Manassero Mas

 

Dra. Maria Juan Garau

 

Dra. Adolfina Pérez Garcia

  • Comissió Acadèmica del Doctorat en tecnologia Educativa

 

Dr. Jesús Salinas Ibáñez

 

Dra. Esperanza Bosch Fiol

 

Dr. Antoni Bordoy Fernández

 

Comitè Organitzador

Jesús Salinas Ibánez: Director

Esperança Bosch Fiol: Subdirectora

Antoni Bordoy Fenández: Secretari

Eulalia Miralles Mas: Unitat d'Innovació i Formació

Marta Salmeron Galiana: Unitat de Suport

Claudia Martínez Cabrera: Unitat de Suport

Aina Dols Salas: Unitat de Comunicació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{tab=Pòsters}

 

Llista de Pòsters

 

 

Títol

Autoria

Grup de recerca

1

El papel profesionalizador de las prácticas externas y su importancia para la empleabilidad de los universitarios

Payeras,M., Jacob, M., y Vegas, L.

4MAC

2

Aprenentatge-Servei “Xarxes intergeneracionals: memòria i solidaritat"

Elisabeth Ripoll Gil

CSCP

3

La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials

Elisabeth Ripoll Gil, Sebastià Serra Busquets

CSCP

4

Recursos educatius d'innovació

Sebastià Serra Busquets / Xavier Jiménez González / Elisabeth Ripoll Gil

CSCP

5

Aprendre a pensar i actuar com els científics a través de jocs cooperatius i digitals

Antoni J. Bennàssar Roig, María-Antonia Manassero-Mas, Ángel  Vázquez Alonso

CTS_DC

6

Enseñar a pensar: aprendizaje competencial de los temas de naturaleza de ciencia y tecnología

Manassero-Mas, María-Antonia; Bennàsar Roig, Antoni; Vadell Adrover, Jaime; Sureda Gomila, Antonio; Bibiloni Esteva, Maria del Mar; Vázquez Alonso, Ángel

CTS_DC

7

Efectes del suport relacional en la intenció de continuar els estudis de Formació Professional Bàsica

Thomàs-Vanrell, C.; Álvarez-García, O.; Quintana-Murci, O.; Sureda-García, I.; Salvà-Mut, F.

EiC

8

Indicadores sobre abandono escolar en la formación profesional

Francesca Salvà Mut, Miquel F. Oliver Trobat, Maurici Ruiz Pérez, Teresa Adame Obrador, Maria Tugores Ques

EiC

9

Recomanacions per fer front a l’abandonament en la FP: un anàlisi de la literatura

Antoni Cerdà Navarro; Mercè Morey López; Tomeu Mut Amengual; Jaume Sureda Negre; Rubén Comas Forgas

EiC

10

Les condicions per a la perseverança i l’èxit en la formació professional des de la perspectiva dels centres

Carme Pinya, Maria Bel Pomar, Francesca Salvà, Aina M. Calvo

EIC

11

La fotografía publicada como representación de los cambios y las continuidades en la cultura escolar (1900-1970)

Francisca Comas Rubí, Bernat Sureda Garcia, Xavier Motilla Salas, Sara González Gómez, Avelina Miquel Lara, Llorenç Gelabert Gual, Gabriel Barceló Bauzà

GEDHE

12

La pràctica escolar a Menorca durant el franquisme (1939-1975)

Gabriel Barceló Bauzà; Bernat Sureda Garcia; Francisca Comas Rubí; Sergi Moll Bagur

GEDHE

13

Les cançons i el joc a l'escola amb el pas del temps

Llorenç Gelabert Gual, Gabriel Barceló Bauzà, Sofía Domènech Martí, Sara González Gómez, Xavier Motilla Salas, Bernat Sureda García

GEDHE

14

Treballar amb fotografies i testimonis orals dins de l'aula: el projecte d'innovació “Taller de l'historiador: entre fotografies escolars, records i memoria”

 

Sara González Gómez; Gabriel Barceló Bauzà; Francisca Comas Rubí; Xavier Motilla Salas; Bernat Sureda García

GEDHE

15

Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la violencia de género para superar los efectos de la deseabilidad social

Esperanza Bosch i Victoria Ferrer

GENERO

16

Pautes per millorar la intervenció educativa amb esportistes i famílies en edat escolar

F. Javier Ponseti Verdaguer, Jaume Cantallops Ramón, Pere Palou

GICAFE

17

Intervenció metodològica a las classes d'Educació Física per incrementar la condició física de l'alumnat

Josep Vidal Conti; Adrià Muntaner Mas, Pere Palou

GICAFE

18

Cultural adaptation of the Strengthening Families

Program 12-16. A proposal for a family-based program among families of adolescent at risk

Carmen Orte Socias, Lluís Ballester Brage, Pep Lluís Oliver Torelló, Belén Pascual Barrio, Joan Amer Fernández, Maria Antònia Gomila Grau, Marga Vives Barceló, Rosario Pozo Gordaliza, Victòria Quesada Serra, Miren Fernández de Álava, María Valero de Vicente, Aina Mascaró Juan, Carmen López Esteva, Lydia Sánchez Prieto, Maria de Lluc Nevot Caldentey i Lluís Vidaña Lladó

GIFES

19

Percepció dels estudiants i docents implicats en experiències d'avaluació compartida a la universitat

Victoria Quesada Serra, Miguel Ángel Gómez Ruiz, Beatriz Gallego Noche, Jaione Cubero Ibáñez

GIFES

20

Primary results of the Spanish adaptation of the Universal Prevention Curriculum (UPC)

Orte, C., Ballester, Ll., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A. y Fernández-de-Álava, M.

GIFES

21

Sharing Childhood 2 (Compartir la Infància 2)

Carmen Orte, Lluís Ballester, Joan Amer, Belén Pascual, M.Antònia Gomila, Rosario Pozo, Marga Vives, Victoria Quesada i Carme López-Esteva

GIFES

22

Validació del Programa de Competència Familiar Universal 11-14 (PCF-U)

Orte, C. (IP), Ballester, L. (Co-IP), Oliver, J.L., Pascual, B., Vives, M., Amer, J., Gomila, M.A., Pozo, R., Fernández-de-Álava, M., Quesada, V., Valero, M., Mascaró, A., López-Esteva, C., Sánchez, L., Nevot, L., Vidaña, L. (Grup de Recerca GIFES)

GIFES

23

AGENCY de los estudiantes universitarios. Estudio sobre el desarrollo de la enseñanza universitaria

Victoria Marín, Adolfina Pérez, Jesus Salinas, Barbara de Benito, Francisca Negre, Santos Urbina, Gemma Tur, Sandra Lizana, Juan Moreno, Antònia Darder

GITED

24

Análisis de experiencias y propuestas de mejora en ApS universitario

Berta Paz Lourido, Sebastià Verger Gelabert, Francisca Negre Bennàsar, Rosa Rosselló Ramón, Adolfina Pérez Garcías, Bárbara de Benito Crosetti, Cristina Manresa Lee,

GITED

25

Análisis de la usabilidad de la plataforma moodle en la FPaD en Baleares

Francisco R. Lirola Sabater, Adolfina Pérez Garcias

GITED

26

Aprendizaje basado en problemas en los estudios de grado de la Facultad de Educación desde la perspectiva de la metodología Aprendizaje/Servicio

Barbara de Benito Crosetti, Francisca Negre Bennassar. Sebastià Verger Gelabert

GITED

27

Recerca en curs sobre la implementació d'un programa per a la millora del vincle en la primera infància (Projecte Midoniu)

Maria A. Riera; Maria Ferrer; Pep Pérez; Júlia Vilanova

GITED

28

El feedback com a autorregulador de l’aprenentatge

Maria Rosa Rosselló i Carme Pinya

GITED

29

El repte d'educar en contextos vulnerables

Maria A. Riera Jaume, Maria Ferrer Ribot

GITED

30

Els Recursos Educatius Oberts en la formació docent inicial

Santos Urbina/ Gemma Tur

GITED

31

Estratègies metodològiques per a la millora de la docència virtual

Santos Urbina, Miriam Conde, Catalina Ordinas i Juan José Rosselló

GITED

32

INeDITHOS CONNECTA: Projecte de Comunicació de Joves Residents a UCI Hospitalàries

Marta Egidos Mas,

Sebastià Verger Gelabert

GITED

33

Xarxa d'Instituts Connectats pel canvi

Joan J. Muntaner i Maria Rosa Rosselló

GITED

34

Los mapas conceptuales como herramienta para el desarrollo profesional docente en contextos de fragilidad pedagógica

Bárbara de Benito, Alexandra Lizana, Jesús Salinas

GITED

35

Innovació en Àmbits Educatius pel Benestar: Programa d'Acompanyament a Centres

Maria Antònia Riera,  Magdalena Jaume,  Maria Esperanza Company  Antònia Ribas Moranta  Catalina Ribas Mas  Cecilia Zamorano Marta Llompart Carme Rosselló Aina Estrades

GITED

36

Soluciones educativas para la mejora de la calidad de vida del niño con enfermedad minoritaria desde una intervención innovadora y transdisciplinar

Francisca Negre, Dolors Forteza, Begoña De la Iglesia i Sebastià Verger

GITED

37

Instrumento de evaluación para mapas conceptuales en formato de rúbrica

Jesús Salinas, Ernest Prats

GITED

38

Bilingüisme i educació: impacte en el control executiu i el llenguatge en persones amb o sense Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Eva Aguilar Mediavilla, Daniel Adrover Roig, Lucía Buil Legaz, Josep A. Pérez Castelló, Raúl López Penadès, Eduard Rigo Carratalà i Victor Sánchez Azanza

I+DEL

39

Los documentos archivísticos en la enseñanza lingüística

Enrique-Arias, Andrés; Gomila Albal, Marina; Levas Ferrer, Raül; Miguel Franco, Ruth; Ribas, Patricia; Rost Bagudanch, M Assumpció

ILLA

40

Històries de vida polièdriques

Noemy Berbel, Magdalena Jaume, Antoni Artigues, Pilar Rovira

GRAIE

GRUP ASSOCIAT

41

Coneixements, ètica i emocions: noves perspectives en el curriculum

Pere Jaume Alzina Seguí

GRIEM

GRUP ASSOCIAT

42

Pràctica Psicomotriu Acouturier (PPA) al cicle 0-3 anys i a l'aula UEECO

Bernardo Marín García, Catalina Homar Homar, Marc Torres Romagosa, María José Elías Pérez, Bárbara Nicolau Pons, Maria Antònia Gual Rosselló, Elena Femenia Salvà, Marta Cerdà Gamundi, Cecilia Zamorano Terrasa, Ana Teresa Giner Bernabeu, Sandra Dolle de Aguilar

GRIMP

GRUP ASSOCIAT

43

Formación en competencias transversales en grado de Fisioterapia y Enfermería: comunicación, habilidades sociales y emocionales

Pades Jiménez, A*; Salinas Bueno, I. ; Velasco Roldán, O.; Mingorance Rubiño, JA; Melis Quetglas, S.; Bauzá Amengual, MLluc.; Andreu Rodrigo, P.

TREBAORG

GRUP ASSOCIAT

 

 

 


 

{tab=Comunicacions}

 

Llista de les comunicacions de les tesis doctorals

 

Ponent

Títol

Francisco Lirola

Estudio de la implementación de la Formación Profesional a distancia en las Islas Baleares

Laura Aguiló

La sostenibilitat de les innovacions educatives en les escoles: un estudi de cas

Antoni Cerdà

L'abandonament educatiu prematur i la formació professional de Grau Mitjà

Nathalie Lietchi

La gestión del talento docente. Hacia una definición conceptual y un estado de la cuestión

Nuria López

De menor infractor a alumno con éxito: el proceso educativo. Un estudio de casos

Avelina Miquel

Fotografía y educación en la prensa de guerra republicana en España (1936-1939)

Lluc Nevot

La implicación parental en Programas de Competencia Familiar

Maria del Mar Oliver

Iniciatives i plantejaments curriculars d’Educació Artística a Educació Infantil en el marc educatiu i legislatiu de les Illes Balears

Alberto Sánchez

Las dificultades y facilitadores de la prevención del acoso escolar en el Síndrome de Asperger

Mario Valera

Acoso escolar asociado a trastornos del lenguaje: indicadores y predictores

Antoni Vigo

El nivell d'autoeficàcia i d'autocompassió dels mestres i la seva relació amb les pràctiques inclusives

Maria Valero

Programas familiares como elemento fundamental para la intervención preventiva en la población adolescente vulnerable

Joana Marina Llabrés

Pràctiques de fisioteràpia per fomentar la participació de l'alumnat amb discapacitat a l'escola ordinària

 

 

 

{tab=Programa}                                    

  15 DESEMBRE 2017

15.00 a 15.30 hores Entrega de documentació i acreditacions
16.00 a 16.30 hores Presentació general de l’activitat (a càrrec de l’IRIE i de representants de les institucions implicades)
16.30 a 19.00 hores Taula Rodona de presentació dels grups de recerca i presentació de les línies de recerca, organitzats en dues taules. Previsió de 10 minuts per presentació de grup més debat i discussió següent

 

 

 

 

 

EN PARAL·LEL

Presentació de pòsters descriptius de les línies de recerca (divendres i dissabte)
 
19.00 a 19.20 hores Descans
19.20 a 19.40 hores

Presentació general del projecte de creació de xarxes dinnovació

Presentació de la xarxa

19.40 a 20.00 hores Grups de treball de xarxes específiques  

 

 

 

                                                           16 DESEMBRE 2017

9.30 a  10.00 hores

Recepció dels participants
10.00 a 10.30 hores

Presentació

10.30 a 12.00 hores Presentació de les línies dassessorament, debat i discussió amb els participants. Es preveu una durada de 20 minuts per línia dassessorament.

 

 

EN PARAL·LEL

Presentació de les comunicacions sobre les tesis dels doctorands de l'IRIE
12.00 a 12.30 hores Descans i coffee-break
12.30 a 14.00 hores

Conferència, debat i cloenda

Un Pont entre els grups de recerca i els centres educatius. Investigar i innovar en xarxa

Dra. Mercè Gisbert Cervera

Catedràtica de Didàctica i Organització Escolar

Universitat Rovira i Virgill

 

 {tab=Seu}

                    

Edifici Guillem Cifre de Colonya. UIB.

Carrer D'Eivissa, 07141 Palma, Illes Balears.

 

{tab=Contacte}

Formulari de contacte

 

 

 ►Organitza, patrocina, col·labora

 

 

Esdeveniments

Abril 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30