+34 971259860

Criteris d'admissió (TEDU)

El perfil d'ingrés recomanat és el de (diplomatura, llicenciatura o grau) en àrees afins a l'educació. Totes les persones els sol·licitants han d'acreditar un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis i haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster, relacionats amb alguna de les principals línies de recerca del Doctorat.

Els Màsters universitaris impartits actualment a la UIB i que estan relacionats amb el perfil d'ingrés recomanat són els següents:

  • Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
  • Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
  • Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
  • Educació Inclusiva (interuniversitari)
  • Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família
  • Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció
  • Gestió Cultural (interuniversitari)
  • Formació del Professorat

No obstant això, prèvia aprovació de la comissió acadèmica, s'acceptarà l'entrada d'alumnat titulat a màsters no citats anteriorment però que guardin relació amb l'àmbit educatiu. També s'admetrà alumnat amb titulacions estrangeres equivalents.

Tornar