+34 971259860

Línies de recerca (TEDU)

L1. Pedagogia Social

L2. Didàctica

L3. Organització Educativa

L4. Educació i Interpretació Ambiental

L5. Alfabetització Informacional en Educació

L6. Educació Inclusiva

L7. Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació

L8. Teoria de l'Educació

L9. Història de l'Educació i del Pensament Pedagògic

L10. Avaluació de Programes i Serveis Socials i Educatius i Promoció del Benestar

L11. Educació en hàbits de vida saludables

L12. Educació Musical i de l'Expressió Plàstica

L13. Psicologia del Desenvolupament

L14. Psicologia de l'Educació i Orientació Psicopedagògica

L15. Estudis de Gènere en Educació

L16. Psicologia del Llenguatge

L17. Models, Mètodes i Tècniques d’Investigació en Ciències de l'Educació

Tornar