+34 971259860

Pla tutorial (TTED)

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al soŀlicitant (un cop sigui admès). El tutor/la tutora serà un doctor/doctora amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director/directora de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Tornar