+34 971259860
Títol 

Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció i contextualització

Autor

Bàrbara Sagrera Antich

Programa de doctorat Educació
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Pedagogia i Didàctiques Específiques
Director Caterina Valriu Llinàs, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Data de publicació 12/03/2015
Resum

La tesi doctoral ha donat lloc al Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció, contextualització, un recull d’unitats fraseològiques realitzat a partir del buidatge d’obres representatives del català illenc.

La investigadora ha realitzat un buidatge del Diccionari Català-Valencià-Balear d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll; de les rondalles mallorquines recopilades per Antoni M. Alcover i les recopilades per l’arxiduc Lluís Salvador; les rondalles de Menorca recollides per Andreu Ferrer Ginard i les de Francesc Camps i Mercadal; les rondalles d’Eivissa i de Formentera recollides per Joan Castelló Guasch; i el Cançoner popular de Mallorca de Rafel Ginard Bauçà.

La tasca ha permès reunir un material fins ara dispers, la qual cosa el fa més accessible, alhora que evidencia la riquesa fraseològica del català. El volum d’unitats documentades, més de setze mil –sense comptar les variants- l’ha fet també apte per a un estudi acurat que ha permès obtenir conclusions fiables i provar hipòtesis. L’anàlisi estructural, funcional, formal, semàntica i pragmàtica ha aportat una visió completa a l’estudi.

Cal constatar el valor del treball des d’un punt de vista estrictament lingüístic però també des del punt de vista antropològic, si tenim compte el valor testimonial del material analitzat.

Més informació

Llegiu-ne la informació completa

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU