+34 971259860
                      
Títol 

Psicopatología, emotividad negativa y desadaptación en víctimas de violencia de género

Autor

Marta Santandreu Oliver

Programa de doctorat Programa de doctoratde Psicologia
Departament Departament de Psicologia
Director Dra. Victoria A. Ferrer Pérez
Data de publicació 21/01/2015  
Resum

La violència contra les dones constitueix un problema greu que causa una alarma social evident i que compromet seriosament la salut física i psicològica de les dones i la de les seves filles i fills.

L’objectiu general d’aquesta tesi doctoral per compendi de publicacions és conèixer els fenòmens psicològics que expliquen les causes i conseqüències de la psicopatologia associada que pateixen un conjunt de dones víctimes de violència de gènere que varen acudir al servei d’assistència psicològica.

El tractament psicològic aplicat és estandarditzat i està emmarcat en el servei públic de l’Institut Balear de la Dona.

Més informació

Llegiu-ne la informació completa

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU