+34 971259860
Títol 

McLuhan. Un precedent en la concepció postmoderna de l'educació

Autor

Pere Gelabert Amengual

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia i Didàctiques Específiques
Director Antoni J. Colom Cañellas
Data de publicació Maig de 2016
Resum

La tesi doctoral de Pere Gelabert Amengual mostra Marshall McLuhan no només com un investigador de les regles fonamentals de comportament dels mitjans de comunicació, sinó també com un promotor de les idees que configurarien els postulats bàsics de l'educació postmoderna.

Com a resultat final es conclou que les troballes de McLuhan varen ser un estímul en la concepció avançada de l'educació. Les seves «sondes» exploratòries i eines intel·lectuals ens han obert un nou camí cap a l'anàlisi integral de situacions complexes futures, no només pedagògiques, sinó en molts altres camps d'aplicació.

Més informació

Web UIB. Tesi Gelabert

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU