+34 971259860
Títol 

La enseñanza primaria en Mallorca (1939-1949). Cultura y prácticas escolares

Autor

Gabriel Barceló Bauzà

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia i Didàctiques Específiques
Director Bernat Sureda Garcia i Francesca Comas Rubí
Data de publicació Juny de 2017
Resum

La tesi doctoral de Gabriel Barceló Bauzà es basa en l’estudi de la pràctica escolar desenvolupada pels mestres una vegada acabada la Guerra Civil a Espanya.

La recerca ha volgut donar resposta a dues qüestions. S’ha analitzat si la pràctica escolar d’aquells anys canvià de manera radical o si aquestes pràctiques renovadores tingueren continuïtat. En segon lloc, s’ha posat l’atenció en la possible influència de les pràctiques escolars en la construcció de la cultura escolar que volgué imposar el franquisme.

Com a principals resultats de la tesi, l'investigador indica que, mentre que en l’àmbit polític es va voler rompre dràsticament amb tots aquells pilars que sustentaren l'obra educativa republicana, la pràctica escolar realitzada per alguns mestres de l’època estudiada demostra que hi ha més continuïtats que ruptures.

 

Més informació

Web UIB. Tesi Barceló

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU