+34 971259860
Títol 

Aplicación del ciclo 4mat para facilitar la Gestión del Conocimiento en equipos de trabajo

Autor

Míriam Conde Vila

Programa de doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Director Jesús Salinas Ibáñez
Data de publicació Juliol de 2017
Resum

La tesi doctoral de Míriam Glòria Conde Vilaha tingut com a finalitat facilitar la gestió del coneixement en les seves tres dimensions: la creació de coneixement, la transferència i emmagatzemament del coneixement, i l'aplicació i ús del coneixement a través del disseny d'accions didàctiques.

Per això, la investigadora va plantejar l'ús del cicle 4MAT com a model de disseny. El fonament teòric del 4MAT es basa en la manera com les persones perceben, processen, comprenen i comuniquen la informació. Aquest model entén l'aprenentatge com un procés cíclic de quatre fases, que té presents les predileccions i tendències diferents que les persones poden presentar en els seus aprenentatges i, a la vegada, proporciona una eina sistemàtica per dissenyar l'ensenyament, la formació i la comunicació

Més informació

Web UIB. Tesi Conde

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU