+34 971259860
Títol 

Prácticas de fisioterapia para fomentar la participación del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria

Autor

Joana Marina Llabrés Mateu

Programa de doctorat Doctorat en Educació
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Director Joan Jordi Muntaner Guasp
Data de publicació Desembre de 2017
Resum

La recerca analitza les pràctiques i els mètodes dels fisioterapeutes que treballen en l'entorn escolar ordinari de les Illes Balears, i contrasta la realitat amb el marc teòric localitzat. Els resultats de Joana Marina Llabrés revelen que la fisioteràpia és una eina essencial per fomentar la participació en l'entorn escolar ordinari dels alumnes amb mobilitat reduïda

Més informació

WEB UIB. Tesi Llabrés

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU