+34 971259860
Títol 

Diseño de un Modelo de Incorporación de Tecnologías Emergentes en el Aula (MITEA) para la generación de estrategias didácticas por parte de los docentes

Autor

Edgar Andrés Sosa Neira

Programa de doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa
Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Directors Jesús Salinas Ibáñez i Bárbara de Benito Crosetti
Data de publicació Octubre de 2018
Resum

El creixent avanç tecnològic del segle XXI ha provocat canvis i desafiaments en els diferents escenaris socials que han determinat noves formes de pensar i actuar. Davant això, el context educatiu és responsable de formar els nous ciutadans en les competències necessàries per desenvolupar-se de forma integral i contribuir a la solució dels problemes de manera ètica i responsable. Per aconseguir-ho, els docents han de reconfigurar i recontextualitzar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge a través d'innovacions educatives que facin ús de la tecnologia. Però hi ha diferents factors que impedeixen la incorporació d'aquesta en els processos educatius, com la falta de rutes o metodologies per incorporar-les.

La tesi doctoral d'Edgar Andrés Sosa Neira cerca donar solució a aquesta problemàtica amb el disseny, implementació i validació d’un model d'incorporació de tecnologies emergents a l'aula (MITEA) per a la generació d'estratègies didàctiques per part dels docents dels col·legis oficials de Bogotà (Colòmbia) que permetin evidenciar canvis en els processos d'ensenyament.

Més informació

Web UIB. Tesi Sosa

 

Doctorat TTED

Doctorat TEDU