+34 971259860

Pla de formació PDI 2018

Bones pràctiques a la UIB en matèria de protecció de dades

Dates

18 d'abril

Places

20

Modalitat

Presencial

Durada

2 hores

Horari

De 16 a 18 hores

Destinataris

PDI

Professorat

Catalina Pou. Secretaria General

Certificat

Assistència
Objectius

- Conèixer les obligacions de la UIB i del seu personal en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

- Conèixer els drets dels ciutadans. (Drets ARCO)

- Conèixer el procediment que ha de seguir pel personal que recull i/o maneja dades de caràcter personal.

- Adquirir bones pràctiques en matèria de protecció de dades decaràcter personal.

- Procediment per donar d’alta un fitxer de protecció de dades.

Continguts

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades.

- Instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

- Garantia i exercici dels drets previst a la normativa

- Mesures de seguretat.

- Bones pràctiques.

 

http://irie.uib.cat/serveis/formacio/fipdi.html

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31