+34 971259860

Els Grups de recerca que treballen la línia Educació són:
 
Grup Línies de recerca
Educació i Ciutadania (EIC)

1.- Abandonament escolar, itineraris formatius i laborals i educació de segona oportunitat. Gènere, educació i treball   
2.- Integritat acadèmica (ciberplagi acadèmic i alfabetització informacional)  3.- Formació del Professorat   
4.- Educació intercultural: immigració, família i escola i Educació ambiental i interpretació del patrimoni
5. Usos Socials d’Internet per part dels menors i els joves

Ciència, tecnologiai societat. Didàctica de la ciència (CTS-DC) 1.- Naturalesa de la ciència i la tecnologia
2.- Pensament crític
3.- Medi natural i didàctica
Grup d'infància, tecnologia, educació i diversitat (GITED) 1.- Disseny, implementació i avaluació de programes educatius en les diferents etapes educatives
2.- Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge
3.- Equitat, educació inclusiva i atenció a la diversitat
4.- Innovació educativa i qualitat de l'educació

 

Els Grups de recerca que treballen la línia Tecnologia són:
 
Grup Línies de recerca
Educació i Ciutadania (EIC)

1.- Abandonament escolar, itineraris formatius i laborals i educació de segona oportunitat. Gènere, educació i treball   
2.- Integritat acadèmica (ciberplagi acadèmic i alfabetització informacional)  3.- Formació del Professorat   
4.- Educació intercultural: immigració, família i escola i Educació ambiental i interpretació del patrimoni
5. Usos Socials d’Internet per part dels menors i els joves

Ciència, tecnologiai societat. Didàctica de la ciència (CTS-DC) 1.- Naturalesa de la ciència i la tecnologia
2.- Pensament crític
3.- Medi natural i didàctica
Grup d'infància, tecnologia, educació i diversitat (GITED) 1.- Disseny, implementació i avaluació de programes educatius en les diferents etapes educatives
2.- Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge
3.- Equitat, educació inclusiva i atenció a la diversitat
4.- Innovació educativa i qualitat de l'educació

 

Els Grups de recerca que treballen la línia Història són:
 
Grup Línies de recerca
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani (CSCP)

1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art
2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia   
3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu   
4.- Patrimoni Natural i Cultural. Geografia i la seva didàctica. Turisme cultural

Grup d'estudis d'història de l'educació (GEDHE) 1.- Història de l'educació en els àmbits escolar i social   
2.- Història del pensament pedagògic: producció i recepció   
3.- Història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació
Estudis de gènere(GENERE) 1.- Anàlisi de la situació social de les dones   
2.- Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere   
3.- L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les TIC
Grup d'investigació i formació educatiu i social (GIFES) 1.- Qualitat de vida, necessitats i problemes socials i socioeducatius   
2.- Programes de prevenció i educació familiar basat en l'evidència   
3.- Metodologies d'investigació i educació   
4.- Gerontologia Social i Educativa

 


Els Grups de recerca que treballen la línia Humanitats són:
 
Grup Línies de recerca
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani (CSCP)

1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art
2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia   
3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu   
4.- Patrimoni Natural i Cultural. Geografia i la seva didàctica. Turisme cultural

Grup d'estudis d'història de l'educació (GEDHE) 1.- Història de l'educació en els àmbits escolar i social   
2.- Història del pensament pedagògic: producció i recepció   
3.- Història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació
Estudis de gènere (GENERE) 1.- Anàlisi de la situació social de les dones   
2.- Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere   
3.- L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les TIC
Grup d'investigació i formació educatiu i social (GIFES) 1.- Qualitat de vida, necessitats i problemes socials i socioeducatius   
2.- Programes de prevenció i educació familiar basat en l'evidència   
3.- Metodologies d'investigació i educació   
4.- Gerontologia Social i Educativa

 

Els Grups de recerca que treballen la línia Cultura són:
 
Grup Línies de recerca
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani (CSCP)

1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art
2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia   
3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu   
4.- Patrimoni Natural i Cultural. Geografia i la seva didàctica. Turisme cultural

Grup d'estudis d'història de l'educació (GEDHE) 1.- Història de l'educació en els àmbits escolar i social   
2.- Història del pensament pedagògic: producció i recepció   
3.- Història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació
Estudis de gènere (GENERE) 1.- Anàlisi de la situació social de les dones   
2.- Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere   
3.- L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les TIC
Grup d'investigació i formació educatiu i social (GIFES) 1.- Qualitat de vida, necessitats i problemes socials i socioeducatius   
2.- Programes de prevenció i educació familiar basat en l'evidència   
3.- Metodologies d'investigació i educació   
4.- Gerontologia Social i Educativa