+34 971259860

Grup de recerca educativa d'anglès

Acrònim: GREAN  -  Codi: GAC04  -  Associat al grup: Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Meritxell Macarro Fusté

Membres
Marta Cano Escalada
Marianela Hidalgo Garcia
Raúl Mas González
Sergio Sánchez Hernández
Ricardo Sanchez Lange

Línies de recerca


1.- L’optimització de la comunicació a l’aula d’anglès com a llengua estrangera

2.- Els contextos d’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres (AICLE)

3.- L’adquisició de Competències Bàsiques mitjançant l’aprenentatge de l’anglèsTornar