+34 971259860

Seminari de Filosofia 3/18

Acrònim: FILOSOFIA 3/18  -  Codi: GAU09  -  Associat al grup: Educació i ciutadania

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Núria Marín Sala

Membres
Laura Castaños Rebollo
Sacramento López Martínez
Marta Masana Rotger
Salvadora Muñoz Martínez
Maria Isabel Pomar Fiol
Francisca Salvà Llull
Maite Sbert Rosselló
Enrique Xaudiera Ramos

Línies de recerca


1.- Aprofundir en el projecte de folosifia 3/18 com a eina per a desenvolupar les habilitats de pensament dels alumnes de primària i secundaria

2.- Reflexió sobre els eixos del programa (habilitats de pensament, la comunitat de recerca, el diàleg filosòfic, l'avaluació figuroanalògica), metodologia i estratègies d'aplicació.

3.- Organització dels cursos de formació pels professionals de Mallorca.

4.- Estratègies de difusió del programa entre els centres educatius de la Illa.:

Tornar