+34 971 25 98 60

Seminari de Filosofia 3/18

Acrònim: FILOSOFIA 3/18  -  Codi: GAU09  -  Associat al grup: Educació i ciutadania

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable

  • Francisca Salvà Llull

Membres

  • Laura Castaños Rebollo

  • Sacramento López Martínez

  • Núria Marín Sala

  • Marta Masana Rotger

  • Salvadora Muñoz Martínez

  • Maria Isabel Pomar Fiol

  • Maite Sbert Rosselló

  • Enrique Xaudiera Ramos

Línies de recerca


1.- Aprofundir en el projecte de folosifia 3/18 com a eina per a desenvolupar les habilitats de pensament dels alumnes de primària i secundaria

2.- Reflexió sobre els eixos del programa (habilitats de pensament, la comunitat de recerca, el diàleg filosòfic, l'avaluació figuroanalògica), metodologia i estratègies d'aplicació.

3.- Organització dels cursos de formació pels professionals de Mallorca.

4.- Estratègies de difusió del programa entre els centres educatius de la Illa.:

Tornar