+34 971259860

Educació i ciutadania

Acrònim: EIC  -  Codi: GC03

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Jaume Sureda Negre

Membres
Aina Calvo Sastre
Rubén Lluc Comas Forgas
Mercedes Morey López
Miquel F. Oliver Trobat
Carme Pinya Medina
Joan Carles Rincón Verdera
Francesca Salvà Mut
Carmen Touza Garma
Maria Tugores Ques
Coŀlaboradors
Maria Teresa Adame Obrador
Olaya Álvarez García
Antonio Casero Martínez
Antoni Cerdà i Navarro
Bartomeu Mut Amengual
Maria del Mar Oliver Barceló
Elena Quintana Murci
Caterina Thomàs Vanrell
Carlos Vecina Merchante
Coŀlaboradors en formació
Margalida Castells Valdivielso
Aina Estrades Bauzà
Carme Rosselló Rosselló

Línies de recerca


1.- Abandonament escolar, itineraris formatius i laborals i educació de segona oportunitat. Gènere, educació i treball

2.- Integritat acadèmica (ciberplagi acadèmic i alfabetització informacional)

3.- Formació del Professorat

4.- Educació intercultural: immigració, família i escola i Educació ambiental i interpretació del patrimoni 5. Usos Socials d’Internet per part dels menors i els joves

Tornar