+34 971 25 98 60

Educació i ciutadania

Acrònim: EIC  -  Codi: GC03

logotip

Equip investigador


Línies de recerca


1.- Abandonament escolar, itineraris formatius i laborals i educació de segona oportunitat. Gènere, educació i treball

2.- Integritat acadèmica (ciberplagi acadèmic i alfabetització informacional)

3.- Formació del Professorat

4.- Educació intercultural: immigració, família i escola i Educació ambiental i interpretació del patrimoni 5. Usos Socials d’Internet per part dels menors i els joves

Pàgina web del grup

Enllaç

Tornar