+34 971259860

Estudis de gènere

Acrònim: GENERO  -  Codi: GC04

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Esperanza Bosch Fiol

Membres
Victoria Aurora Ferrer Pérez
Capilla Navarro Guzmán
Coŀlaboradors
Joanna Blahopoulou
Elisa  Bosch Donate
Antonio Casero Martínez
Antonia Martín Perdiz
M.Carmen Ramis Palmer
Eduardo Ramon Ribas
Maria Teresa Riera Madurell
Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Francesca Salvà Mut
Maria Jesús  Serrano Ripoll
Jeronima Maria Torrens Espinosa
Enrique Urbano Ángel
Coŀlaboradors en formació
Virginia Ferreiro Basurto

Línies de recerca


1.- Anàlisi de la situació social de les dones

2.- Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere

3.- L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les TIC

4.- Dret Penal i violència de gènere

Tornar