+34 971 25 98 60

Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani

Acrònim: CSCP  -  Codi: GC05

logotip

Equip investigador


Línies de recerca


1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art

2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia

3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu

Història de l'art i del patrimoni històrico-artístic. Acostament als nous corrents historiogràfics

Pàgina web del grup

Enllaç

Tornar