+34 971259860

Grup d'estudis d'història de l'educació

Acrònim: GEDHE  -  Codi: GC06

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Francisca Comas Rubí

Membres
Sara González Gómez
Xavier Motilla Salas
Bernat Sureda Garcia
Coŀlaboradors
Gabriel Barceló Bauzà
Pere Capellà Simó
Pere Fullana Puigserver
Llorenç Gelabert Gual
Coŀlaboradors en formació
Juan José Burgués Mestre
Avelina Miquel Lara

Línies de recerca


1.- Història de l'educació en els àmbits escolar i social

2.- Història del pensament pedagògic: producció i recepció

3.- Història de l'educació com a disciplina i camp d'investigació

Tornar