+34 971259860

Grup d'investigació i formació educativa i social

Acrònim: GIFES  -  Codi: GC09

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Carmen Orte Socias

Membres
Marti Xavier March Cerdà
Josep Lluís Oliver Torelló
M.Belén Pascual Barrio
Margarita Vives Barceló
Coŀlaboradors
Joan Alfred Amer Fernández
Lluís Ballester Brage
Antoni Colom Cañellas
Maria Antònia Gomila Grau
Liberto Macías González
Andreu Mir Gual
Rosario Pozo Gordaliza
Lydia Sánchez Prieto
María Valero de Vicente

Línies de recerca


1.- Educació familiar i intervenció amb infància, adolescència i família

2.- Metodologies d'Investigació i Educació

3.- Gerontologia Social i Educativa

4.- Societat i educació

Tornar