+34 971259860

Grup d'investigació i formació educativa i social

Acrònim: GIFES  -  Codi: GC09

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Carmen Orte Socias

Membres
Lluís Ballester Brage
Antoni Colom Cañellas
Marti Xavier March Cerdà
Josep Lluís Oliver Torelló
M.Belén Pascual Barrio
Margarita Vives Barceló
Coŀlaboradors
Joan Alfred Amer Fernández
Miren Fernández de Álava
Maria Antònia Gomila Grau
Carmen López Esteva
Liberto Macías González
Aina Mascaró Juan
Andreu Mir Gual
Rosario Pozo Gordaliza
Lydia Sánchez Prieto
María Valero de Vicente

Línies de recerca


1.- Qualitat de vida, necessitats i problemes socials i socioeducatius

2.- Programes de prevenció i educació familiar basat en l'evidència

3.- Metodologies d'investigació i educació

4.- Gerontologia Social i Educativa

Tornar