+34 971 25 98 60

Acrònim:  -  Codi:

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable

Membres

    Aquest grup no te membres

Coŀlaboradors

    Aquest grup no te Col·laboradors

Línies de recerca


1.- Disseny, implementació i avaluació de programes educatius en les diferents etapes educatives

2.- Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge

3.- Equitat, educació inclusiva i atenció a la diversitat

4.- Innovació educativa i qualitat de l'educació

Tornar