+34 971259860

Grup d'infància, tecnologia, educació i diversitat

Acrònim: GITED  -  Codi: GC10

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Jesús Salinas Ibáñez

Membres
Barbara De Benito Crosetti
Dolors Forteza Forteza
Joan Jordi Muntaner Guasp
Francisca Negre Bennásar
Adolfina Pérez Garcias
Sebastià Verger Gelabert
Coŀlaboradors
Antoni Bauzà Sampol
Miriam Gloria Conde Villa
Antònia Darder Mesquida
Begoña De la Iglesia Mayol
Maria Jerónima Ferrer Ribot
Núria López Roca
Victoria Irene Marín Juarros
Catalina Ordinas Pons
Maria Rosa Rosselló Ramon
Gemma Tur Ferrer
Santos Urbina Ramírez
Coŀlaboradors en formació
Francisco Lirola Sabater
Alexandra Lizana Carrió
Juan Moreno García
Jennifer Saray Santana Martel
Sofía Francisca Villatoro Moral

Línies de recerca


1.- Disseny, implementació i avaluació de programes educatius en les diferents etapes educatives

2.- Tecnologies digitals en els processos d'ensenyament-aprenentatge

3.- Equitat, educació inclusiva i atenció a la diversitat

4.- Innovació educativa i qualitat de l'educació

Tornar