+34 971 25 98 60

Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge

Acrònim: I+DEL  -  Codi: GC11

logotip

Equip investigador


Línies de recerca


1.- Desenvolupament psicològic (perceptiu, cognitiu, social i emocional) al llarg del cicle vital

2.- Variables psicològiques i psicopedagògiques del procés d’ensenyament - aprenentatge

3.- Factors psicològics i educatius protectors i de risc de l’assetjament escolar

4.- Desenvolupament del llenguatge i bilingüisme

Pàgina web del grup

Enllaç

Tornar