+34 971259860

Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge

Acrònim: I+DEL  -  Codi: GC11

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Eva Aguilar Mediavilla

Membres
Daniel Adrover Roig
Concepció Gotzens Busquets
Immaculada Sureda Garcia
Coŀlaboradors
Maria Teresa Adame Obrador
Lucía Buil Legaz
Antonio Casero Martínez
Angels  Esteller Cano
Albert Flexas Oliver
Raül López Penadés
Aurelia Pardo Gamundí
Josep Antoni Pérez Castelló
Georgina Rabassa Asenjo
Eduard Rigo Carratalà
Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Rocío Salas Moreno
Miquela Sastre Vidal
Coŀlaboradors en formació
Víctor Alejandro Sánchez Azanza
Alberto Sánchez Pedroche
Mario Valera Pozo

Línies de recerca


2.- Altes capacitats intel.lectuals

3.- Desenvolupament del llenguatge i bilingüisme

Tornar