+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

Optimització del treball en equip en el professorat univeristari

Drets i deures del professorat en l’àmbit de l’organització educativa

La gestió del temps

El màster en formació del professorat de secundària: situació i desafiaments

El fenòmen del ciberplagi entre l’alumnat universitari: prevalença, causes i mesures per afrontar-lo

Coneix el procés de matrícula dels alumnes a la UIB