Conferència Internacional de Recerca en Educació
i V Jornades de Recerca i Innovació Educativa

Teixir xarxes enfront dels desafiaments de l’educació

Palma, 8-10 novembre de 2023

Presencial i en línia

Promoguda per la Red de Institutos de Investigación Españoles

Organitzada per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears

Teixir xarxes enfront dels desafiaments de l’educació

Sota aquest lema, volem analitzar els reptes, tendències i compromisos de la recerca educativa, impulsant la creació de xarxes internacionals. D’aquesta manera utilitzarem les sinergies establertes durant tots aquests anys amb entitats nacionals i internacionals.

Compartint la base estratègica de la RIIE, volem contribuir a difondre els resultats de recerca, de qualitat i basada en l’evidència, promovent que els investigadors puguin adoptar i compartir aquesta visió.

A més, aprofitem per celebrar complementàriament les «V Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears», compartint lema i objectius amb IRED23. Aquestes Jornades suposen un espai de trobada entre els actors principals del món educatiu de les Illes Balears.

Organització

Col·laboració

Secretaria tècnica i organització

Important Ara

NOVEDAD: Para ver los pósteres pulse en el código de la primera […]
NOVETAT 3/11/2023 Les contribucions acceptades com a comunicacions en el congrés han […]
La inscripció al congrés ja està oberta, poden realitzar-la en el següent […]
Comitè organitzador (IRIE, Universitat de les Illes Balears) Presidenta de la conferència […]

Ubicació i contacte

El congrés es durà a terme a la Universitat de les Illes Balears, edifici Guillem Cifre.

A més, es podrà assistir en línia.

ired23@uib.es

971259860