+34 971 25 98 60

Institut de Recerca i  Innovació Educativa

Investigam per educar - Investigam per innovar - Investigam per millorar

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) és un organisme de recerca creat en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que s’integra en la Universitat de les Illes Balears (UIB) i funciona en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat (CECU) del Govern de les Illes Balears (GOIB). La seva finalitat és la recerca científica, que desenvolupa en quatre àrees: didàctica i organització escolar; psicologia de l’educació; teoria i història de l’educació; i didàctiques específiques. Així mateix, l’IRIE complementa la recerca amb l’organització i el desenvolupament de programes i estudis de doctorat i postgrau i ofereix, tant personal docent com als centres d’ensenyament, assessorament tècnic i de formació.

Serveis que ofereix l’IRIE               
L’IRIE ofereix tres tipus de serveis:

  • Formació i Innovació: destinat a la formació de investigadors i investigadores, membres o persones coŀlaboradores dels grups de recerca que integren l’IRIE, a la formació del Personal Docent i Investigador (PDI) de la UIB i a les activitats de transferència del coneixement.
  • Suport a la recerca: l’IRIE disposa d’un Servei d’Assessorament a la Recerca (SAR) i dóna suport a projectes d’investigació i d’innovació.
  • Comunicació: es tracta d’un servei destinat a donar difusió a totes aquelles activitats que puguin resultar d’interès per als grups de recerca o per als centres educatius.


Grups de Recerca
Actualment l’IRIE està format per un total d'onze grups de recerca consolidats i vint-i-un grups associats, així com nou investigadors individuals. En total, aquest Institut agrupa 429 investigadors i investigadores, que es distribueixen en les quatre àrees de recerca.

Doctorats
L’IRIE, conjuntament amb el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, ofereix dos programes de doctorat: el Doctorat en Educació; i el Doctorat en Tecnologia Educativa.

L’IRIE es compromet, a més, al treball continu per a la promoció i millora de les activitats de recerca relacionades amb l’educació, així com a la consolidació dels serveis que ofereix.

Contacte

Edifici Sa Riera (1er pis)
C/ Miquel dels Sants Oliver, 2, 07012 Palma, Spain
Telèfon: 971 25 98 60
Fax: 971 17 24 01
irie@uib.cat