+34 971259860

Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani

Acrònim: CSCP  -  Codi: GC05

logotip

Equip investigador


Investigador Responsable
Francisca Lladó Pol

Membres
Maria Barceló Crespí
Antonio Bordoy Fernández
Manuel Calvo Trias
Catalina Cantarellas Camps
Francesc Casadesús Bordoy
David Ginard Ferón
Miquel Grimalt Gelabert
Josep Juan Vidal
Antoni Marimon Riutort
Maria José Mulet Gutiérrez
Pere Antoni Salvà Tomàs
Sebastià Serra Busquets
Coŀlaboradors
Daniel José Albero Santacreu
Benet Albertí Genovart
Catalina Amer Ballester
Concepció Bauzà de Mirabó Gralla
Jaume Binimelis Sebastian
Bartomeu Canyelles Canyelles
María Ángeles Durán Mañes
Manuel García Gargallo
Ana Laura García Monserrat
Jaume García Rosselló
Maria Consolació Genovart Rapado
Raül Genovès Company
David Javaloyas Molina
María Ángeles Longás Lacasa
Joan Josep Matas Pastor
César Mateu Álvaro
Gabriel Mayol Arbona
Nicolás José Moragues González
Joan Carles Oliver Torelló
Antoni Ordinas Garau
Llorenç Picornell Gelabert
Rafel Puigserver Pou
Elisabeth Ripoll Gil
Pere Salas Vives
María Sebastián Sebastián
Valentí Valenciano López
Francesc Vicens Vidal
Antoni Vives Reus
Coŀlaboradors en formació
Juan Bauzà Llinàs
Empar Isabel Bosch Sans
Juan Pedro Bover Sánchez
Marina Castilo Fuentesal
Amadeu Corbera Jaume
Albert Díaz Rosselló
Elena Gili Sampol
María Brígida Gomila Juaneda
Xavier Jiménez González
Lourdes Melis Gomila
Elisabet Maria Morales Reus
Assumpta Serra Moranta
Martí Serra Riera

Línies de recerca


1.- Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Illes Balears. Didàctica de la història i de la història de l’art

2.- El pensament filosòfic: evolució i conceptualització. Didàctica de la filosofia

3.- Incidència de la comunicació sobre l'evolució del pensament contemporani i la repercussió sobre el sistema educatiu

4.- Patrimoni Natural i Cultural. Geografia i la seva didàctica. Turisme cultural

Tornar