+34 971 25 98 60

IV Jornades de Recerca i Innovació Educativa a les Illes Balears

Educació basada en evidències: Establint el pont entre la recerca i la pràctica educativa 

11 i 12 de març de 2022. Edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB) i en línia

 

►Organitza, patrocina, col·labora