+34 971 25 98 60

Organització de l'IRIE

L'IRIE disposarà de tres òrgans de govern (Consell Rector, Consell de l'nstitut i Claustre), un ògan de consulta (Comitè Científic Extern) i un òrgan de direcció, format pel director, el subdirector i el secretari.

D'altra banda, l'IRIE s'estructura funcionalment en àrees de recerca, integrades per grups de recerca consolidats, amb línies d'investigació afins, que són les unitats mínimes d'estructuració de l'Institut.

A més dels grups de recerca consolidats, s'han constituït grups de recerca associats i investigadors individuals associats, que s'han adscrit a la direcció de l'Institut.

Els grups de recerca associats són grups emergents que, a través de plans de tutela oportuns, es podran convertir, a curt o mitjà termini, en grups de recerca consolidats de l'IRIE o bé es podran integrar en aquells que ja existeixen.

L'IRIE també disposarà de tres unitats que donaran suport a tots els grups de recerca (unitat de suport a la recerca, unitat de suport a la formació i a la innovació, unitat de comunicació i imatge).

Aquesta estructura organitzativa es representa a l'organigrama següent:

Organigrama unitats IRIE

 

 

Formació i Innovació

Suport a la recerca

Comunicació

- Formació per investigadors/investigadores de grups de l'IRIE i alumnat de Doctorat

- Formació i innovació del personal docent investigador (PDI)

- Activitats de transferència

- Servei d'Assesorament a la Recerca (SAR)

- Projectes d'innovació

- Projectes de recerca

- Reserva d'espais

- Butlletins Informatius

- Congressos

- Jornades, conferències, seminaris, etc

- Recerca externa

Formació i innovació [+] Suport a la recerca [+] Comunicació [+]