+34 971259860

En aquesta pàgina podeu descarregar la imatge institucional de l'IRIE i també les imatges institucionals de cadascun dels grups de recerca que formen part de l'institut.

Imatge Institucional
Previsualització Descàrrega

Logotips dels grups de recerca
Grups competitius Descàrrega (fons blanc) Descàrrega (sense fons)
4MAC-Recerca turística i educativa
Ciència, tecnologia i societat. Didàctica de la ciència
Educació i ciutadania
Estudis de gènere
Estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani
Grup d'estudis d'història de l'educació
Grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport
Grup d'investigació en llengües, literatures i aprenentatge
Grup d'investigació i formació educatiu i social
Grup d'infancia, tecnologia, educació i diversitat
Investigació en desenvolupament, educació i llenguatge
Grups associats Descàrrega (fons blanc) Descàrrega (sense fons)
Ciutadania cultural
Competència emocional
Didàctica de la palabra oral y escrita
Educació per al canvi
Grup d'innovació educativa a les matemàtiques i enginyeria
Grup d'investigació sociosanitari i psicoeducativa
Grup de pràctiques restauratives
Grup de recerca Inclusió Música Psicomotricitat
Grup de recerca d'educació infantil
Grup de recerca de didàctica de les ciències socials
Grup de recerca educativa d'anglès
Grup de recerca en art i educació
Grup de recerca en biblioteques escolars
Grups de recerca en llenguatge
Grup de recerca i innovació en educació Menorca
Grup de recerca i prospectiva de Formació Professional
Grup Xarxa
Investigació en Dificultats d'Aprenentatge
Investigació psicosocial en treball, organitzacions i recursos humans
Seminari específic del batxillerat a la universitat de llengua castellana
Sociologia de la cultura i la modernitat