+34 971259860

Publicat l'informe Condiciones de éxito y rupturas en la participación de la población joven en los dispositivos de educación de segunda oportunidad: el caso del Centro Jovent, dirigit per la Dra. Francesca Salvà Mut, membre del Grup de Recerca Educació i Ciutadania, de l'IRIE.

Aquest document és el número 15 de la col·leció Informes de Recerca en Educació. Illes Balears, de l'IRIE, i presenta una investigació avaluativa basada en el mètode biogràfic. La recerca s’ha realitzat a partir de les històries de vida de quinze joves d’edats compreses entre 18 i 24 anys, amb situacions personals i familiars marcades per diversos graus de vulnerabilitat que, després d’una biografia escolar marcada principalment per les dificultats, varen participar en el dispositiu esmentat.

L’escomesa integral i la individualització, els continguts de la formació i els aprenentatges realitzats, les estratègies metodològiques, el vincle afectiu i l’entorn educatiu es manifesten com a determinants de l’èxit. També queda palès l’impacte positiu de la participació a nivell personal i laboral, fins i tot en les persones que no acabaren l’itinerari.

Informe complet

Fitxa resum

30.10.2017

 

Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament

Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

La convocatòria presenta cinc línies de finançament:
a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020».
b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
c) Línia C: actuacions de coŀlaboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.).
d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I,
e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca,
f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica.

Beneficiàries dels ajuts:

  • Les persones físiques i les persones jurídiques privades o públiques, la qual cosa inclou les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres centres públics (docents i no docents), que duguin a terme l'activitat o l'objecte que fonamenti aquesta subvenció.
  • Les persones vinculades a les entitats esmentades en l'apartat anterior poden presentar propostes davant el seu organisme, com a investigadores responsables de l'execució cientificotècnica.

La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

Termini: del 8 de maig de 2017 a l'1 de juny de 2019.

Presentació de soŀlicituts i més informació

- Medalla d'Honor i Gratitud al grup d'Estudis de Gènere -

L'IRIE es congratula de la concessió de la Medalla d'Honor i Gratitud del Consell de Mallorca al Grup d'Estudis de Gènere (GENERO), per «la seva continuïtat dels estudis de gènere, que es van iniciar als anys 70 i la seva tasca en generar literatura i assaigs sobre la temàtica de la dona en l'àmbit nacional».
Enhorabona a les investigadores i, molt especialment, a la seva investigadora principal, la doctora Esperanza Bosch, subdirectora de l'IRIE.

Esdeveniments

Novembre 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30