+34 971259860

Oberta la matrícula al curs La intel·ligència emocional com a camí

  • Edició: III
  • Durada: 40 hores
  • Import: 100 €
  • Inici: 12 de febrer de 2018
  • Finalització: 28 de març de 2018
  • Matrícula: 11 de gener de 2018 - 08 de febrer de 2018
  • Modalitat: A distància

Més informació i matrícula

Publicat l'informe Condiciones de éxito y rupturas en la participación de la población joven en los dispositivos de educación de segunda oportunidad: el caso del Centro Jovent, dirigit per la Dra. Francesca Salvà Mut, membre del Grup de Recerca Educació i Ciutadania, de l'IRIE.

Aquest document és el número 15 de la col·leció Informes de Recerca en Educació. Illes Balears, de l'IRIE, i presenta una investigació avaluativa basada en el mètode biogràfic. La recerca s’ha realitzat a partir de les històries de vida de quinze joves d’edats compreses entre 18 i 24 anys, amb situacions personals i familiars marcades per diversos graus de vulnerabilitat que, després d’una biografia escolar marcada principalment per les dificultats, varen participar en el dispositiu esmentat.

L’escomesa integral i la individualització, els continguts de la formació i els aprenentatges realitzats, les estratègies metodològiques, el vincle afectiu i l’entorn educatiu es manifesten com a determinants de l’èxit. També queda palès l’impacte positiu de la participació a nivell personal i laboral, fins i tot en les persones que no acabaren l’itinerari.

Informe complet

Fitxa resum

30.10.2017