+34 971259860
 
Presentació dels resultats del Programa de Competència Familiar per a Famílies amb Fills Adolescents

Divendres, dia 9 de setembre de 2016, a les 11 hores, els responsables del Programa de Competència Familiar per a Famílies amb Fills Adolescents. Pilotatge CPI, del Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), de l'IRIE, presentaran els resultats i totes les aplicacions 12-16 d'aquest programa.

L'acte tendrà lloc a l'espai A, a la tercera planta de CaixaFòrum de Palma (Plaça de Weyler, 3).

La presentació és oberta a les entitats implicades, els serveis socials d'atenció primària, els departaments d'orientació dels IES, professionals del sector, formadors, voluntaris i personal en pràctiques.

Important: cal confirmació d'assistència (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

Baixau-ne el programa

Publicació de la primera fase de REDIPEDIA, l'enciclopedia en línia del sistema educatiu espanyol

El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) informa de la publicació de REDIPEDIA, l'enciclopèdia en línia del sistema educatiu espanyol, corresponent a l'any 2015.

REDIPEDIAcompleta la informació estatal que s'ofereix a la Descripción de los sistemas educativos nacionales, d'Eurydice, coneguda fins a hores d'ara com EURYPEDIA, amb la descripció de diferents aspectes específics, a partir de la gestió que fan les Administracions educatives autonòmiques de les seves competències. S'hi pot accedir a través dels denominats "descriptors autonòmics", i obtenir una visió de conjunt de tot l'Estat, amb les similituds i particularitats que guarden.

A més de la descripció, REDIPEDIA permet l'accés a les referències legislatives autonòmiques que s'utilitzen per fer-la (per a més informació, visitaucniie blog).

L'any 2015 s'ha implementat la primera fase de REDIPEDIA, amb la creació de descriptors autonòmics a deu dels catorze capítols que comprèn la Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice. S'hi pot accedir de dues maneres:

  • Des de la secció Sistemas educativos de la web d'Eurydice España-REDIE, a través de la pàgina del capítol, la barra esquerra de navegació del qual indica "Eurypedia/Redipedia".
  • Des de la web Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice, ja que alguns articles tenen enllaços als descriptors autonòmics de REDIPEDIA en el mateix text. Els enllaços es poden trobar tant en anglès com en castellà.

 

 

S'informa de la creació dels descriptors autonòmics de Redipedia als capítols següents de la Descripción de los sistemas educativos nacionales d'Eurydice:

Capítol 1 Eurypedia: Contexto político, económico y social

1.3. Población: Situación demográfica, Lenguas y Religiones

1.3.1Distribución de la población por edad por Comunidad Autónoma (porcentaje)

1.3.2Distribución de la población extranjera empadronada por nacionalidad (región de origen) por Comunidad Autónoma

1.3.3. Distribución de la población emigrante con destino al extranjero (región de destino) por Comunidad Autónoma. Año 2014

1.3.4. Tasas de empleo y paro por Comunidad Autónoma 

1.3.5Incidencia de los cambios socio-demográficos en el Sistema educativo español por Comunidad Autónoma. Año 2014

1.4. Situación política y económica

1.4.1. Nivel de formación de la población adulta (25-64 años) por Comunidad Autónoma 

 Capítol 3 Eurypedia: Financiación de la educación

3. Financiación de la educación

3.0.1. Gasto público en educación por actividad educativa y Comunidad Autónoma

3.0.2. Gasto público destinado a conciertos educativos por Comunidad Autónoma 

 

Capítol 4 Eurypedia: Educación Infantil

4.1. Organización de la Educación Infantil

4.1.1. La relación numérica profesor/alumno por unidad en el primer ciclo de Educación Infantil por Comunidad Autónoma

4.2. Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Infantil

4.2.1. Regulación del currículo del primer ciclo y el segundo ciclo de Educación Infantil por Comunidad Autónoma

4.4. Opciones organizativas y estructuras alternativas en la Educación Infantil

4.4.1. Ampliación del Plan Educa3 por Comunidad Autónoma

 Capítol 5 Eurypedia: Educación Primaria

5.1. Organización de la Educación Primaria

5.1.1. La admisión del alumnado de Educación Primaria y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

 Capítol 6 Eurypedia: Educación Secundaria y Postsecundaria no Superior

6.1. Organización de la Educación Secundaria Obligatoria

6.1.1. La admisión del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma

 6.5. Organización de la Educación Secundaria Superior General

6.5.1. La admisión del alumnado de Bachillerato y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

6.8. Organización de la Enseñanza Secundaria Superior Profesional

6.8.1. La admisión del alumnado de FP de grado medio y la elección de centro por parte de las familias en centros sostenidos con fondos públicos por Comunidad Autónoma 

 Capítol 8 Eurypedia: Educación y Formación de Personas Adultas

8.3. Principales proveedores de formación

8.3.1Oferta formativa de las Administraciones educativas dirigida a Personas Adultas por Comunidad Autónoma

8.3.2Oferta formativa de las Administraciones laborales dirigida a Personas Adultas por Comunidad Autónoma

 Capítol 9 Eurypedia: Profesorado

9.2. Condiciones de trabajo del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

9.2.1. Requisitos de acceso del proceso selectivo al Cuerpo de Maestros por Comunidad Autónoma

9.2.2Baremo establecido en la fase de concurso de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Maestros por Comunidad Autónoma

9.2.3. Requisitos de acceso del proceso selectivo al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por Comunidad Autónoma

9.2.4. Baremo establecido en la fase de concurso de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por Comunidad Autónoma 

 Capítol 11 Eurypedia: Evaluación de la calidad

11.1. Evaluación de la calidad en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria

11.1.1. Organismos responsables de la evaluación del sistema educativo y sus funciones por Comunidad Autónoma

11.1.2Ampliaciones de muestra en los estudios internacionales de evaluación por Comunidad Autónoma

 Capítol 12 Eurypedia: Apoyo educativo y orientación

12.1. Atención a las necesidades educativas del alumnado en centros ordinarios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

12.1.1. Regulación de la atención a la diversidad del alumnado en los centros ordinarios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria por Comunidad Autónomaid:image004.gif@01D195AE.E186EFE0

 Capítol 13 Eurypedia: Movilidad e Internacionalización en la Educación

13.1. Movilidad en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria

13.1.1. Ayudas autonómicas a la movilidad internacional de los estudiantes y el profesorado por Comunidad Autónoma

13.2. Movilidad en la Educación Superior

13.2.1. Ayudas autonómicas complementarias a los programas de movilidad europeos por Comunidad Autónoma

13.2.2. Ayudas autonómicas a la movilidad internacional de los estudiantes y el profesorado por Comunidad Autónoma