+34 971259860

Nova plataforma REDINED. Xarxa d’Informació Educativa

Us informam que ja podeu emprar la nova plataforma de consulta en línia de la base de dades educativa REDINED, que recull tota la producció escrita a l'Estat espanyol sobre temes educatius amb buidatges de totes les revistes científiques d’àmbit estatal, com també innovacions, investigacions…, la qual cosa suposa, en el dia a dia del personal docent i investigador, una eina indispensable de consulta de fons documental.

Aquest nou web presenta millores importants per a l’usuari:

1. Interfície: la interfície de consulta és molt més amigable i intuïtiva que abans, amb un ús fàcil de consulta per autor, títol, matèries, títol de revista, text lliure, etc.

2. Recuperació de documents: presenta millores en temes de recuperació del fons documental emmagatzemat i permet que els articles inclosos dins REDINED siguin recuperats per Google, ja que treballa sobre la plataforma DSpace  (que dóna major visibilitat a la recuperació d’informació dels documents per autors, revistes, etc.) i pot fer consultes a text complet.

3. Estadístiques: permet conèixer el nombre de vegades que s’ha baixat/consultat  un article i des de quin lloc del món. La referència del nombre de visites és un indicador de la qualitat del document.

Cada comunitat autònoma s’encarrega d'introduir la producció científica en temes educatius del seu àmbit d’actuació i, des de Redined-IB, us informam que en aquest darrer any s’han introduït els articles publicats a diferents revistes especialitzades de l’àmbit educatiu, com són: Anuari de l'Educació, Anuari de l'Envelliment, Revista d'Afers Socials, Còdol, Innovib, Cantabou, Edutec, Educació i Cultura, IN, informes de recerca en Educació de l'IRIE, investigacions, monografies, etc., que ja podeu consultar en línia.

Podeu consultar la nova base de dades a la pàgina web de REDINED directament a l'enllaç http://redined.mecd.gob.es o mitjançat la pàgina web del Servei de Documentació de l’IRIe http://irie.uib.cat

Programa Erasmus+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període del 2014-2020, i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.

Aquest nou programa engloba totes les iniciatives europees d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa comprèn tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+integra els programes ja existents en el Programa d’Aprenentatge Permanent, i també els programes d’educació superior, com: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i el Programa de Joventut en Acció.

El nou programa se centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea amb intenció internacionalitzadora i amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat dels estudiants, professorat i treballadors.

El programa Erasmus+ per a l’educació, formació, joventut i esport del 2014-2020 ha vist incrementat el seu pressupost, amb la intenció de complir els següents objectius:

-          Oferir oportunitats a més de quatre milions d’europeus d’estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral a l’estranger.

-          Donar suport a l’associació d’organitzacions i institucions del món de l’educació, la formació i la joventut de diferents països per fomentar la cooperació i la connexió entre l’educació i el món laboral per abordar les carències que en aquest sentit hi ha a Europa.

-          Prestar suport als esforços de diferents països per modernitzar els sistemes educatius i de formació, i les polítiques en matèria de joventut.

-          Donar ajuda per primera vegada al camp de l’esport, amb l’objectiu de combatre el fet de manegar partits, el dopatge, la violència i el racisme.

L’estructura del programa es basa en tres accions clau que són complementàries i es reforcen mútuament:

-          Acció clau 1: Mobilitat per motius d’aprenentatge del individus.

-          Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques.

Aquesta acció se centra en el reforçament d’associacions innovadores entre institucions educatives i empreses.

-          Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques.

 Aquesta acció vol promoure el diàleg polític entre el jovent i els responsables en la presa de decisions polítiques, i entre els països i organitzacions internacionals.

De moment s’ha aprovat el pla del programa. Així com vagin apareixent les convocatòries us n'informare.

Enllaços d’interès: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Esdeveniments

Novembre 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30