+34 971259860

Programa Erasmus+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període del 2014-2020, i ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.

Aquest nou programa engloba totes les iniciatives europees d’educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa comprèn tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+integra els programes ja existents en el Programa d’Aprenentatge Permanent, i també els programes d’educació superior, com: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i el Programa de Joventut en Acció.

El nou programa se centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea amb intenció internacionalitzadora i amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l’ocupabilitat dels estudiants, professorat i treballadors.

El programa Erasmus+ per a l’educació, formació, joventut i esport del 2014-2020 ha vist incrementat el seu pressupost, amb la intenció de complir els següents objectius:

-          Oferir oportunitats a més de quatre milions d’europeus d’estudiar, formar-se i adquirir experiència laboral a l’estranger.

-          Donar suport a l’associació d’organitzacions i institucions del món de l’educació, la formació i la joventut de diferents països per fomentar la cooperació i la connexió entre l’educació i el món laboral per abordar les carències que en aquest sentit hi ha a Europa.

-          Prestar suport als esforços de diferents països per modernitzar els sistemes educatius i de formació, i les polítiques en matèria de joventut.

-          Donar ajuda per primera vegada al camp de l’esport, amb l’objectiu de combatre el fet de manegar partits, el dopatge, la violència i el racisme.

L’estructura del programa es basa en tres accions clau que són complementàries i es reforcen mútuament:

-          Acció clau 1: Mobilitat per motius d’aprenentatge del individus.

-          Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques.

Aquesta acció se centra en el reforçament d’associacions innovadores entre institucions educatives i empreses.

-          Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques.

 Aquesta acció vol promoure el diàleg polític entre el jovent i els responsables en la presa de decisions polítiques, i entre els països i organitzacions internacionals.

De moment s’ha aprovat el pla del programa. Així com vagin apareixent les convocatòries us n'informare.

Enllaços d’interès: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm