+34 971259860

Coordinat per la Dra. Carlota Vicens-Pujol, del grup de recerca ILLA (Grup d’Investigació en Llengües, Literatura i Aprenentatge), i amb la participació d’una desena d’investigadors i investigadores, Islas de las cien voces és un estudi de l’imaginari de les Illes Balears en les literatures europees del segle XX, amb l’al·lusió obligada al desenvolupament turístic.

La publicació va rebre l’ajut de l’IRIE, mitjançant la Convocatòria Extraordinària d’Ajudes a la Recerca. Preparació, Execució i Transferència de Coneixements. 2018

El volum, fruit de la col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Universitat de les Illes Balears, abasta àmbits tan diversos com la recerca en salut, la política industrial, el canvi climàtic, l’economia del coneixement o les forces de transformació digital, entre d’altres. El capítol 7, Educació i Formació, ha estat elaborat per membres del grup de recerca Educació i Ciutadania de l’IRIE.

Un any més es fa necessari visibilitzar la urgència de seguir treballant per la igualtat entre dones i homes. Una vegada més es fa necessari un 8 de març.

Davant determinades veus que intenten pervertir el significat de la lluita feminista, es fa urgent recordar que el feminisme és un moviment social i polític de més de tres-cents anys d’història que, sempre amb mitjans pacífics, pretén que les dones, que són la meitat de la humanitat, puguin gaudir dels mateixos drets que l'altra meitat de la població mundial. Que reclama el respecte i la tolerància entre les persones, que lluita perquè no es pugui discriminar ningú ni en funció del gènere, ni del color de la pell, ni de l'origen, ni de les creences.

El feminisme, per tant, és una defensa inequívoca dels drets humans. Les universitats, com a centres de creació i transmissió del coneixement, han d'ésser capdavanteres en la defensa dels valors democràtics i igualitaris. La intel·ligència, les capacitats i el talent no tenen sexe, i tots són necessaris per a la construcció d'un món més just, però també més sostenible.

Des de l'IRIE donam suport a la commemoració d'aquesta data significada i mantenim el compromís per la coeducació, com a eina bàsica de convivència, i com a prevenció d’intoleràncies i violències.

Feminisme és justícia, igualtat, sororitat i defensa dels drets que ens converteixen en ciutadanes de ple dret a totes les parts del planeta.