+34 971259860

Des de 1995, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en col·laboració amb les Administracions educatives de les comunitats autònomes, és l'encarregat d'elaborar l'avaluació general del sistema educatiu, de les etapes de Primària i Secundària i de publicar nombrosos informes i estudis que en recullen els resultats.

A més, L’INEE és l'organisme encarregat de coordinar les avaluacions externes internacionals, en col·laboració amb l'OCDE a PISA, PISA for schools, TALIS, PIAAC i amb la IEA en PIRLS, TIMSS, ECES.

A la web de l’INEE hi ha disponibles les bases de dades de diferents estudis i avaluacions estatals i internacionals, que es poden descarregar. Els arxius disponibles inclouen llibres de codis i arxius en format Excel, SPSS i STATA, que permeten processar les dades.

L'objectiu d'aquesta disponibilitat de les bases de dades és donar suport i promoure l'ús de les dades per als investigadors, analistes i altres persones interessades en la millora de l'educació. Els arxius són d'utilitat per als investigadors que vulguin dur a terme la seva pròpia anàlisi de les dades.

D'altra banda, també hi ha disponibles els marcs teòrics i models de proves d'avaluació, també com les preguntes que han estat alliberades després de formar part d'algunes d’aquestes proves, les quals constitueixen un recurs útil per al professorat d'Educació Primària i Secundària.

Podeu accedir a aquestes bases de dades i proves al web de l'INEE:

http://www.mecd.gob.es/inee/Bases-de-datos.html

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31