+34 971259860

 

Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament

Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

La convocatòria presenta cinc línies de finançament:
a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020».
b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca.
c) Línia C: actuacions de coŀlaboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.).
d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I,
e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca,
f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica.

Beneficiàries dels ajuts:

  • Les persones físiques i les persones jurídiques privades o públiques, la qual cosa inclou les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres centres públics (docents i no docents), que duguin a terme l'activitat o l'objecte que fonamenti aquesta subvenció.
  • Les persones vinculades a les entitats esmentades en l'apartat anterior poden presentar propostes davant el seu organisme, com a investigadores responsables de l'execució cientificotècnica.

La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

Termini: del 8 de maig de 2017 a l'1 de juny de 2019.

Presentació de soŀlicituts i més informació

Esdeveniments

Març 2019
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31